Obligaţii fiscale cu termen de depunere în 25 februarie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj informează contribuabilii că, până în 25 februarie, trebuie să depună la administraţiile fiscale, după caz: Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie, formular 100; Declaraţia privind impozitul pe profit, formular 101, care se depune de către organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie 2013, formular 112; Declaraţia-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate, formular 172 , avizată de Agenţia Domeniilor Statului, formular care se completează şi se depune de către plătitorii de redevenţă, beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.Reglementare; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2013, formular 224; Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2013, formular 300, care se depune şi de către contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA, până în 10 ianuarie 2012; Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi , ori au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării; Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat , care se depune până în 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, pentru declararea şi plata TVA aferentă livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii efectuate şi achiziţiilor de bunuri sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA; Declaraţia recapitulativă privind livrările, achiziţiile, prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2013, formular 390 VIES; Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate, formular 392A, care se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei; Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate, formular 392B, care se depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei; Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, formular 393, care se depune către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, care, în cursul anului precedent, au prestat servicii de transport internaţional de persoane; Declaraţia informativă privind livrările sau prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2013 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară.

Alte articole

Leave a Comment