O nouă categorie de IT-iști va fi scutită de impozitul pe salariu

IT-iştii cu studii medii (cu diplomă de bacalaureat) care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior, vor fi scutiţi de impozitul pe salariu, începând din 1 februarie 2018.

Măsura este cuprinsă în Ordinul nr. 1168/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în data de 18 ianuarie în Monitorul Oficial.

Potrivit art. 1 din actul normativ, angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate în anexă; postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare; dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă; angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării; veniturile anuale prevăzute mai sus au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Conform Ministerului Comunicațiilor, măsura vizează cel puțin 15.000 de persoane cu astfel de pregătire. După ce vor face dovada înscrierii la facultate,  programatorii nu vor mai plăti impozit pe salariu. Măsura va contribui, astfel, la „creșterea ponderii sectorului IT&C în PIB la 10 la sută până în 2020”, mai susțin reprezentanții instituției.

Până în acest moment, erau scutiți de plata impozitului doar IT-iștii care erau absolvenți de studii superioare, cu diplomă de licență. Faptul că sunt incluși și cei care sunt doar studenți va duce automat și la creșterea numărului de persoane care vor urma cursurile unei facultăți în domeniu.

 

 

One Thought to “O nouă categorie de IT-iști va fi scutită de impozitul pe salariu”

  1. Anonim

    dar un PFA /II unde titularul este un IT si deafasoara aactivitate pe acle coduri CAEn, el este scutit de impozit pe venit?

Leave a Comment