Numărul înmatriculărilor, în scădere, în ultimele două luni

 

Numărul maşinilor înmatriculate în Sălaj a scăzut cu aproape 40 la sută în ultimele două luni. Scăderea numărului de înmatriculări s-a observat imediat după intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă care elimina prevederea prin care autovehiculele dobândite prin partaj erau scutite de la plata taxei de mediu, respectiv din 5 august.
Dacă până la intrarea în vigoare a actului normativ menţionat se prezentau, zilnic, la Serviciul de Înmatriculări, aproximativ 30 de sălăjeni, în ultimele două luni, numărul acestora aproape s-a înjumătăţit. „Depinde de zi, dar, în medie, cam 15-20 de cereri sunt înregistrate, iar majoritatea maşinilor înmatriculate sunt second-hand, an de fabricaţie 1999 sau 2000”, a precizat Remus Stanciu, şeful Direcţiei Regim de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) Sălaj. Potrivit acestuia, valoarea taxei de mediu pentru astfel de autoturisme nu depăşeşte 2.000 de lei.
Astfel, conform datelor centralizate de DRPCIV Sălaj, din 5 august, sălăjeni au înmatriculat 1.631 de autovehicule. „Faţă de perioada în care autoturismele dobândite prin partaj erau scutite de plata taxei de poluare, numărul înmatriculărilor a scăzut cu circa 30-40 la sută. S-a revenit la o medie zilnică similară cu cea dinainte de a fi descoperită breşa legislativă menţionată” au explicat reprezentanţii DRPCIV Sălaj.

Sute de sălăjeni nu au achitat timbrul de mediu
Numărul sălăjenilor care au reuşit să-şi înmatriculeze autoturismele fără a achita timbrul de mediu a depăşit 660, conform şefului DRPCIV Sălaj.
Serviciile de înmatriculări au fost luate cu asalt, imediat după ce proprietarii de autoturisme au găsit o portiţă legislativă care le permitea să-şi înmatriculeze maşinile fără a achita timbrul de mediu. Articolului 8 al Ordonanţei care reglementează taxa de poluare prevedea faptul că autovehiculele dobândite prin partaj sunt scutite de plata acestei taxe. Drept urmare, partajul a fost înţeles de comerciaţii de autoturisme în largul său sens, reglementat de Codul Civil.
Astfel, potrivit noului Cod Civil, în afară de partajul pe care soţii îl fac în urma divorţului, există şi partajul între coproprietari: „în cazul coproprietăţii, prin partaj, bunul sau bunurile stăpânite în comun pe cote-părţi sunt împărţite materialmente între copărtaşi, fiecare dintre aceştia devenind proprietarul exclusiv asupra unui anume bun sau părţi materiale din bun dintre cele ce formau obiectul coproprietăţii”. Altfel spus, doi cunoscuţi care achiziţionează un autoturism în coproprietate, pot merge ulterior la notar şi cere partajarea bunului comun, în favoarea unuia dintre ei. Maşina va deveni dreptul exclusiv al unui singur proprietar, iar autoturismul poate fi vândut, fără ca viitorul posesor să mai fie nevoit să achite taxa pe timbrul de mediu. Aşadar, pentru a dovedi faptul că bunul provine din partaj voluntar proprietarul are nevoie de un simplu act parafat la notar. Proprietarii de autoturisme din Sălaj au apelat la notarii din judeţele vecine, respectiv Satu Mare, Maramureş sau Cluj, notarii sălăjeni nefiind de acord cu această practică. În opinia notarului sălăjean, Ioan Buran, ştampila unui notar nu poate eluda o lege, dobândirea unui bun prin partaj fiind considerată o excepţie.
În ciuda acestei “piedici”, în fiecare zi, la Serviciul de Înmatriculări Sălaj, se prezentau aproximativ 20-30 de sălăjeni care solicitau înmatricularea maşinii fără achitarea taxei de poluare, pe baza unui astfel de act notarial.
Prevederea a fost eliminată de autorităţi printr-un act normativ publicat în 2 august în Monitorul Oficial. Măsura a fost luată întrucât a creat o discriminare între beneficiarii excepţiei şi cei care sunt obligaţi la plata timbrului. Conform notei de fundamentare a documentului, faptul că maşinile dobândite prin partaj au fost scutite de la plata timbrului de mediu a dus la crearea unui mecanism legal de evitare a plăţii, prin învoiala la notar. Mai exact, este vorba despre acele autovehicule achiziţionate în coproprietate din spaţiul comunitar european, în cazul cărora coproprietarii fac partajul pe cale notarială înainte de înmatricularea în România.

 

 

Alte articole

Leave a Comment