Noutăți privind contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

Câștigul salarial mediu brut cu ajutorul căruia se stabilește contribuția la pensii a persoanelor fizice autorizate creşte cu 450 de lei. Noutatea este inclusă în Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Astfel, din 20 februarie 2017, câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este majorat de la 2.681 la 3.131 de lei.
Codul fiscal prevede că, „pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale, o reprezintă echivalentul a 35 la sută din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”. De asemenea, același act normativ stabilește că, „în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în care se desfășoară activitatea și nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35 la sută din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (…) și nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câștig”.
Salariul mediu brut a fost publicat după 31 ianuarie 2017, termen până la care persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real, dar și cele care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, în stabilirea sumei datorate cu titlu de plăti anticipate pentru anul în curs, trebuie să se raporteze la salariul mediu brut în vigoare pe anul 2017 și aveau obligația depunerii Declarației 600 pentru care sunt stabilite plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale pentru anul 2017.

Leave a Comment