Normele pentru aplicarea Codului fiscal au fost publicate

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Sălaj face cunoscut faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 22 din 13.01.2016, a apărut hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Actul normativ este unul de mari dimensiuni şi vine să explice prevederile din Codul fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Potrivit sursei amintite, normele metodologice sunt corelate cu structura noului Cod fiscal, cele zece titluri fiind structurate în secţiuni/subsecţiuni care fac trimitere la articolele din lege, fără a modifica în vreun fel regulile stabilite de acesta prin Legea nr. 227/2015. De asemenea, normele metodologice conţin exemple concrete, tocmai pentru a asigura aplicarea coerentă şi mai simplă a noului Cod fiscal, aplicabil începând cu anul 2016.

Totodată, ANAF face cunoscut că potrivit noilor prevederi ale art. 80 alin. (2) lit. d), din Codul fiscal, și „… persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă”  au obligația de a plăti impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor, aferent veniturilor fiecărei luni, calculat şi reţinut la data efectuării plăţii acestor venituri, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează.

De asemenea, potrivit Titlului V ”Contribuții sociale obligatorii” din Codul Fiscal, entitățile care au calitatea de angajator și care, potrivit legii au obligația de declarare și plată trimestrială, pot opta, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, pentru depunerea lunară a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Până la modificarea legislativă, această categorie de persoane fizice aveau obligația de declarare și plată lunară a impozitului pe venitul din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii.

Având în vedere prevederile legale menționate, este necesară completarea vectorului fiscal din formularele 020 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal” și 030 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal”, cu  perioada fiscală de declarare trimestrială, respectiv lunară prin opțiune, pentru impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale, în cazul persoanelor fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

În acest sens, ANAF a elaborat un proiect de ordin prin care se propune: completarea formularului (020) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal”, precum şi a instrucţiunilor de completare a  acestuia; completarea formularului (030) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal”, precum şi a instrucţiunilor de completare a  acestuia.

Alte articole

One Thought to “Normele pentru aplicarea Codului fiscal au fost publicate”

  1. Ioana

    Vă puteţi transforma viaţa în ceva frumos – o experienţă de libertate, bucurie, sănătate, fericire şi prosperitate – doar dorind asta şi, în acelaşi timp, refuzând să acceptaţi şi să întreţineţi, în acelaşi timp, orice gânduri contradictorii. Totul depinde de voi. Asta scrie celebrul Brian Tracy în cartea ”Succesul în viață”. Căutăm urgent colaboratori part-time care vor să câștige bani în timpul liber, într-un proiect unic la nivel mondial. Oferim contract de comision. Pentru mai multe detalii, trimiteți mesajul PROIECT la adresa de email: ioanagenete@yahoo.com

Leave a Comment