Nereguli depistate de Inspecția Muncii Sălaj la angajatori

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj a desfășurat, pe parcursul lunii martie 2017, controale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă, privind respectarea legislației în vigoare. Activitatea inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate identificarea și sancționarea muncii nedeclarate în vederea descurajării și diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

În domeniul relațiilor de muncă au fost controlați 74 agenți economici dintre care 15 au fost sancționați, aplicându-se cinci amenzi și 17 avertismente. În urma controalelor au fost depistate patru persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, patru angajatori fiind sancționați cu amenzi în valoare totală de 40.000 de lei. S-a mai aplicat o amendă în cuantum de 5.000 lei pentru pentru netransmiterea registrului electronic cu elementele contractului individual de muncă cel tarziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității salariatului.

Alte deficiențe constatate pentru care s-au aplicat avertismente se referă la: nerespectarea prevederilor legale privind  sărbătorile legale; nerespectarea prevederilor legale privind repausul saptamânal, nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat, nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară; necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în Registrul general de evidență al salariaților în format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale; completarea registrului cu date eronate sau incomplete.

În domeniul securității și sănătații în muncă (SSM) au fost controlați 43 de agenți economici aplicându-se o amendă de 8.000 lei pentru neefectuarea instruirii suplimentare în urma accidentului de muncă, conform prevederilor Legii nr.319/2006, și 24 de avertismente. Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la: lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protectie; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție; nerespectarea obligației de a stabili prin fișa postului atribuțiile și răspunderile în domeniul SSM pentru toți lucrătorii, neefectuarea controlului medical periodic și/sau la angajare, ori cazurile în care nu s-au elaborat instrucțiuni proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate.

Leave a Comment