Neplata salariului și munca la negru – obiceiuri pentru unii angajatori din Sălaj

Neplata salariului la timp, nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară și zilele de sărbătoare legală, dar și munca fără acte sunt câteva din abaterile pe care inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj le-au descoperit în urma acțiunilor de control desfășurat în cursul lunii noiembrie.

Astfel, în domeniul „relațiilor de muncă” au fost controlați 50 de agenți economici, din care 23 au fost sancționați și au fost aplicate amenzi în cuantum total de 82.000 de lei și zeci de avertismente. Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, în urma controalelor au fost identificate trei persoane care nu aveau întocmit contract individual de muncă în formă scrisă, angajatorii fiind sancționați contravențional. Neconformitățile constatate pe parcursul controalelor pentru care s-au aplicat sancțiuni au fost: nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară, sărbătorile legale și munca de noapte; la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile contractelor individuale de muncă pentru toți salariații; lipsa evidenței orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; neplata salariului la data stabilită în contractul individual de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic; nerespectarea obligației privind informarea ITM cu privire la prestatorii de servicii și neprezentarea descărcărilor tahograf la solicitarea inspectorilor de muncă conform dispozițiilor H.G. nr.38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier. De asemenea, în domeniul „sănătății și securității în muncă” inspectorii au verificat 44 de agenți economici și au aplicat zeci de sancțiuni contravenționale și avertismente, dar și o amendă în cuantum de 5.000 de lei. În cadrul controalelor privind sănătatea și securitatea în muncă a angajaților au fost constatate o serie de deficiențe: lipsa echipamentului individual de protecție în condițiile lucrului la înălțime; lipsa autorizării ISCIR a echipamentelor de muncă supuse regimului de autorizare și verificare tehnică; neefectuarea controlului medical periodic sau la angajare; neefectuarea măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de împământare; lipsa instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă specifice pentru toate activitățile din unitate; lipsa semnalizării de securitate sau de sănătate la locurile de muncă pentru toate riscurile existente; lipsa serviciul intern de prevenire și protecție; neutilizarea echipamentului individual de protecție specific activităților desfășurate. „La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată, fiind dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj.

foto cu caracter informativ

2 Thoughts to “Neplata salariului și munca la negru – obiceiuri pentru unii angajatori din Sălaj”

  1. […] Neplata salariului la timp, nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară și zilele de sărbătoare legală, dar și munca fără Citeste mai mult […]

  2. […] Neplata salariului la timp, nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară și zilele de sărbătoare legală, dar și munca fără  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment