Munca la negru, în vizorul inspectorilor de la ITM Sălaj

O serie de controale efectuate de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj s-au desfășurat în mai multe unități economice de pe raza județului, pe tot parcursul lunii trecute. Domeniul vizat de controale a fost cel ce cuprinde relațiile de muncă, securitate și sănătate în muncă (SSM) și respectarea legislației în vigoare pe acest segment. Activitatea  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, identificarea și sancționarea muncii nedeclarate în vederea descurajării și diminuării acestui fenomen, care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

În domeniul relațiilor de muncă au fost controlați 63 agenți economici dintre care 48 au fost sanctionați, aplicându-se cinci amenzi și 83 avertismente. În urma controalelor au fost depistate 11 persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, angajatorii fiind sancționati contravențional. Alte încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi au fost nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă. Cuantumul total al amenzilor contravenționale aplicate a fost de 46.800 leiDeficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente se referă la nerespectarea obligației păstrării copiei contractului individual de muncă pentru salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte; nerespectarea prevederilor privind  sărbătorile legale; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în Registrul general de evidență al salariaților în format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale; completarea registrului cu date eronate sau incomplete; completarea registrului de către alte persoane decât cele nominalizate prin decizia angajatorului, nerespectarea prevederilor privind plata zilierilor conform art.4 alin.2 din Legea nr.52/2011.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 40 de agenți economici aplicându-se două amenzi în valoare totală de 10.000 lei  pentru neinstruirea salariaților în domeniul SSM , respectiv lipsa verificărilor periodice ISCIR a echipamentelor de muncă și 23 de avertismente. Deficiențele constatate și sanctionate cu avertisment se referă la: lipsa instrucțiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție; lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție; neefectuarea controlului medical periodic și/sau la angajare; lipsa listelor interne de acordare a echipamentului individual de protecție.

Pentru toate deficiențele constatate inspectorii de muncî au dispus mîsuri de remediere a acestora. Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2018 precum și a Planului Anual de Acțiuni pentru îndeplinirea Obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2016-2020.

Informațiile ne-au fost furnizate de inspectorul șef al ITM Luminița Nemeș și consilierul Mariana Pop – șef compartiment Comunicare și relații cu publicul.

 

 

Alte articole

Leave a Comment