Munca la negru în Sălaj – o practică devenită tradiție

Nu mai puțin de 13 persoane care munceau ”la negru”, fără a avea întocmite contracte de muncă, au fost identificate de către reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj. Și asta în cadrul unui control desfășurat în cursul lunii mai, la peste 70 de agenți economici din județ, atât în domeniul relațiilor de muncă (RM), cât și în domeniul sănătății și securității în muncă (SSM).

În domeniul RM au fost controlați 51 de agenți economici, din care 23 au fost sanctionați, aplicându-se 20 amenzi, în cuantum total de 215.000 de lei și 38 de avertismente. În urma controalelor, au fost depistate 13 persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă, iar angajatorii au fost sancționați contravențional. După cum au explicat reprezentanții ITM Sălaj, sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru: nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară, respectiv repausul săptămânal; nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate necesare controlului și pentru neprezentarea evidenţelor privind timpul de muncă al conducătorilor auto. Deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente se referă la: nerespectarea dispozițiilor legale privind sărbătorile legale; nerespectarea obligației păstrării copiei contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, a modificării respectiv suspendării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete. De asemenea, în domeniul SSM, inspectorii de muncă au verificat 28 de agenți economici și au aplicat o amendă în cuantum de 6.000 de lei pentru neasigurarea materialelor igienico-sanitare. Printre neregulile constatate s-au numărat: lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție ; neefectuarea controlului medical periodic sau la angajare; neefectuarea instruirii suplimentare a lucrătorilor la reluarea activității după încetarea șomajului tehnic și neconsemnarea în fișele individuale ale lucrătorilor instrucțiunile proprii de prevenire a contaminării cu noul coronavirus. Pentru deficiențele constatate inspectorii de muncă au aplicat avertismente și au dispus măsuri de remediere a acestora. ”Acțiunile întreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămanal și în sărbători legale”, a precizat Luminița Elena Nemeș – inspector șef ITM Sălaj.

Leave a Comment