Munca la negru, greu de stârpit în Sălaj

Nu mai puțin de 12 persoane care munceau la negru au fost depistate de inspectorii de muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj. Controlul a avut loc în cursul acestei luni, în perioada 18-23 mai, fiind inclus în cadrul unei campanii care s-a desfășurat la nivel național în domeniul construcțiilor, întreținerea și repararea autovehiculelor. Controaleles-au desfășurat în domeniul relațiilor de muncă (RM) și în domeniul sănătății și securității în muncă. Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, în domeniul RM la șapte din cei 36 de agenți economici verificați au fost identificate 12 persoane care prestau muncă nedeclarată. Două, din cele 12 persoane identificate, munceau fără a avea contract individual de muncă, opt desfășurau activitate în perioada de suspendare a contractului individual de muncă și alte două persoane munceau în afara programului stabilit prin contractele individuale de muncă cu timp parțial. Ca urmare a contravențiilor constatate au fost aplicate opt amenzi contravenționale în valoare totală de 180.000 de lei. Reprezentanții ITM Sălaj, reamintesc că munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv  care produce consecințe sociale și economice: lipsa protecției sociale, lipsa drepturilor pe termen imediat și lung conferite de un contract de muncă, prejudicierea bugetului general consolidat al statului. Pe lânga munca nedeclarată, inspectorii de muncă au constatat și alte neconformități constând în: neîntocmirea pontajului zilnic, lipsa de la locul de muncă organizat al contractelor individuale de muncă și ale pontajelor, neevidențierea și neplata orelor suplimentare, a orelor de noapte sau a orelor efectuate în repausul săptămânal, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere cu termen. De asemenea, amenzile aplicate pentru alte fapte contravenționale decât munca nedeclarată au fost în suma de 28.500 de lei. În domeniul SSM inspectorii au controlat un număr de 16 de agenți economici, unde au constat mai multe deficiențe constând în: lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale la diferite locuri de muncă; lipsa instruirii suplimentare a lucrătorilor cu privire la riscurile induse de noul coronavirus și măsurile care se impun în atare situație; nerespectarea obligației de constituire a comitetului de securitate și sănătate în muncă; nefinalizarea verificării tehnice periodice ISCIR pentru un recipient de aer și neafișarea la loc vizibil a regulamentului de conduită pe perioada stării de alertă. ”Pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere. Având în vedere si scopul preventiv al controalelor dar și faptul ca deficiențele constatate nu aveau o gravitate accentuată inspectorii de munca au aplicat sancțiunea avertismentului la contravențiile constatate”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj.

Leave a Comment