Modificări importante la condițiile în care se desfășoară controlul fiscal inopinat

Potrivit unui act normativ, condițiile în care se desfășoară inspecția fiscală, controlul inopinat și verificarea situației fiscale personale au suferit modificări semnificative. Sunt șapte schimbări incluse în Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Documentul a fost publicat recent în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la data de 3 septembrie 2017.

În ceea ce privește metodele prin care se poate face inspecția fiscală, a apărut ideea că inspecția prin sondaj și inspecția exhaustivă constau inclusiv în verificarea perioadelor impozabile. Înainte, cele două metode vizau doar documentele și operațiunile ce stau la baza modului de calcul, de evidențiere și de plată a obligațiilor fiscale. În plus, la inspecția exhaustivă sunt verificate numai documentele și operațiunile semnificative, nu toate, așa cum se întâmpla până de curând.

Din Codul de procedură fiscală a dispărut ideea că „perioada supusă inspecției fiscale începe de la sfârșitul perioadei controlate anterior”. În schimb, în locul acesteia scrie acum că „selectarea perioadelor care vor fi supuse inspecției fiscale se efectuează de organul fiscal în funcție de riscul fiscal identificat”. Plus că inspecția fiscală se poate extinde și asupra celorlalte perioade fiscale neverificate, respectându-se ideea că inspecția se poate face în termenul de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale.

Aceeași firmă poate să fie supusă concomitent atât unei inspecții fiscale, cât și unui control inopinat, prevede Ordonanța Guvernului nr. 30/2017. Până zilele trecute, acest lucru nu era posibil, dar autoritățile au introdus măsura în situațiile în care în alte proceduri sunt necesare constatări în legătură cu operațiuni și obligații fiscale supuse unei inspecții fiscale în derulare. Cu alte cuvinte, echipa de inspecție fiscală devine competentă să facă și un control inopinat, caz în care durata controlului nu intră în calculul duratei inspecției fiscale.

În cazul verificării situației fiscale personale a persoanelor fizice, verificarea fiscală prealabilă documentară a dispărut din legislație. Autoritățile spun că aceasta este, practic, o simplificare. În plus față de regulile aplicabile până de curând, înainte de o verificare a situației fiscale personale, persoana fizică vizată trebuie înștiințată în scris, printr-un aviz de verificare, că urmează să fie controlată.

În toate cazurile în care se face o verificare a situației fiscale personale a unei persoane fizice, durata acesteia este de maximum 365 de zile de la data începerii verificării, adică un an. Înainte de această modificare, durata era de șase luni de la data începerii verificării, dar se putea ajunge la 12 luni când erau necesare informații din străinătate. Practic, Executivul a eliminat precizarea cu solicitarea informațiilor din alte state și a păstrat un singur termen.

Perioada necesară pentru a audia contribuabilii supuși unei verificări a situației fiscale personale nu este inclusă în durata verificării, se mai arată în OG nr. 30/2017. Potrivit reprezentanților Guvernului, măsura a fost luată deoarece perioada audierii ar afecta durata verificării situației fiscale personale.

Spre deosebire de regulile aplicabile până zilele trecute, Codul de procedură fiscală dispune de-acum că un control fiscal făcut de organele fiscale centrale sau locale poate consta și în acțiuni de prevenire și conformare.

Alte articole

Leave a Comment