Măsuri „COVID-19” pentru angajatori. Șomajul tehnic – plătit de stat

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM)  Sălaj informează că documentele necesare acordării somajului tehnic, pentru luna martie, se transmit începând de luna viitoare, mai exact din 1 aprilie. Acestea vor fi trimise prin poșta electronică în format pdf la adresa de email: salaj@anofm.gov.roDupă cum au explicat reprezentanții instituției, în perioada stării de urgență,  pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit articolului 52 alineatul (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75 la sută din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75 la sută din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. De aceste prevederi beneficiază salariații angajatorilor care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la articolul 12 din anexa nr. 1 Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, angajatorii depun o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, prevăzută în Anexa nr. 1, lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, prevăzută în anexa nr. 3, documente ce trebuie insoțite de certificatul de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, disponibilă online la adresa prevenire.gov.ro care va conţine o secţiune dedicată şomajului tehnic. De asemenea, cei care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor, pot beneficia de șomaj tehnic. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute pentru cel mult 75 la sută dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data de 21 martie, data intrării în vigoare a OUG 30-2020. ”Pentru acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei angajatorii depun o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că acesta înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii, cu un procent de minim 25 la sută faţă de media  încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 şi că nu are capacitatea financiară pentru a plăti toţi salariaţii, declaraţie însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, prevăzută în anexa nr. 3”, au precizat reprezentanții AJOFM Sălaj. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon: 0260/612463 și 0769/026895.

Leave a Comment