Luni, zi grea pentru comercianţi şi Fisc

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj informează că, întrucât 25 mai este zi nelucrătoare, până luni, inclusiv, după caz, trebuie depuse la administraţiile fiscale: notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097, care se depune de către persoanele impozabile, şi care se află înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare” a căror perioadă fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna aprilie 2013; declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie, formular 100; declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii aprilie 2013, formular 112; declaraţia privind veniturile realizate din România, formular 200, care se depune de către persoanele fizice, care, în anul 2012, au realizat în mod individual sau în asociere venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, transferul titlurilor de valoare – altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; declaraţia privind veniturile realizate din străinătate, formular 201, care se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care în anul 2012 au realizat venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul Fiscal; declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220, ce se depune de către contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20 la sută faţă de anul fiscal anterior; declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit, formular 221, ce se depune de către persoanele fizice care realizează, până în 25 mai 2013, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală; declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, formular 223, ce se depune de către asocierile care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20 la sută faţă de cele din anul fiscal anterior; declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2013, formular 224; cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2 la sută din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, formular 230, ce se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul 2012 au realizat venituri din salarii şi asimilate acestora, în situaţia în care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora, optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2 la sută din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau a unităţilor de cult; decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2013, formular 300, care se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA; decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile; declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307, care se depune de către persoanele impozabile pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) Cod Fiscal; declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311, care se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii sau achiziţii de bunuri şi de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată; declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna aprilie 2013, formular 390 VIES; declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna aprilie 2013 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară.

Alte articole

Leave a Comment