Joi, ultima zi pentru depunerea Declaraţiei 205

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj reaminteşte contribuabililor că, până joi, trebuie să depună la administraţiile fiscale formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, aferent anului 2012.
Formularul se completează şi se depune de către: plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III din Codul Fiscal; intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri sau pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; plătitorii de venituri din salarii.
Pentru veniturile realizate în anul 2012 din salarii şi asimilate salariilor, nu se vor depune fişe fiscale!
Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe websiteul ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii.
Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format .pdf, cu fişier .xml ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.
Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

Alte articole

Leave a Comment