Joi, termen pentru mai multe obligaţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj reaminteşte că, până joi, 25 ianuarie, trebuie depuse, după caz, la unităţile fiscale, următoarele: Declarația privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent – formularul 094; Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097; Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar sau alte termene, formular 100; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru luna precedentă, formular 112; Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – formularul 208; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, formular 224; Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300; Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301; Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307; Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, formular 311; Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru luna precedenta, formular 390 VIES; Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă.

 

Leave a Comment