Inspectorii ITM dau sancțiuni, dar munca la negru continuă

Amenzi contravenţionale de aproape 100.000 de lei. Atât au încasat 17 agenţi economici din judeţ care nu au respectat legislaţia în domeniul muncii.

Amenzile au fost aplicate de inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, în cursul lunii trecute, în urma controalelor la o serie de agenţi economici din judeţ, în domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM). Astfel, inspectorii ITM Sălaj au controlat, în domeniul RM, 47 de agenți economici, din care 17 au fost sanctionați, fiind aplicate şapte amenzi, în cuantum total de 98.000 de lei și 34 de avertismente. În urma controalelor, au fost depistate şase persoane care munceau fără a avea întocmit contract individual de muncă, angajatorii fiind sancționati contravențional. Inspectorii de muncă au constatat încălcări ale prevederilor legale pentru care au aplicat amenzi, iar acestea se referă la: nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea obligației de eliberare a adeverinței de vechime la încetarea activității salariatului şi neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă. Inspectorii de muncă au constatat şi alte deficienţe pentru care au aplicat avertismente. Acestea se referă la: nerespectarea prevederilor legale privind  sărbătorile legale; nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; nerespectarea prevederilor privind  munca suplimentară, munca de noapte;  nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea de către angajator a obligației ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete şi nerespectarea de către operatorii de transport rutier a obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile conform prevederilor O.G. nr.37/2007.

Pe linie de SSM: aproape 40 de agenţi economici, controlaţi de inspectorii de muncă

Controalele au ontinuat şi în domeniul SSM, unde au fost controlați 39 de agenți economici şi au fost aplicate doar avertismente – 19. Acestea se referă la: în fișa postului nu sunt cuprinse atribuțiile și răspunderile ce le revin lucrătorilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă; lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție; lipsa materialelor necesare informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă şi neefectuarea controlului medical la angajare și/sau periodic conform prevederilor H.G. nr.355/2007.

Alte articole

Leave a Comment