Inspectorii de muncă au împărțit amenzi unor agenți economici din Sălaj

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj a desfășurat, pe parcursul lunii octombrie, controale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă privind respectarea legislației în vigoare. Activitatea inspectorilor de muncă din cadrul ITM a vizat, cu prioritate, identificarea și sancționarea muncii nedeclarate în vederea descurajării și diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

În domeniul relațiilor de muncă au fost controlați 88 agenți economici, 53 dintre aceștia fiind sancționați. Au fost aplicate 14 amenzi și 74 avertismente.

În urma controalelor au fost depistate opt persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, angajatorii fiind sancționați contravențional.

Alte încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi au fost nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară, nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară, nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă în Registrul general de evidență al salariaților în format electronic, nerespectarea de către angajator a obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate necesare controlului; lipsa acordului între beneficiar și zilier privind plata remunerației la sfârșitul săptămânii sau a perioadei de activitate; utilizarea de către beneficiar a muncii cu zilieri în alte domenii de activitate decât cele prevăzute expres de lege. Cuantumul total al amenzilor contravenționale aplicate a fost de 103.800 lei.

Deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente, se referă la nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat; nerespectarea obligației păstrării copiei contractului individual de muncă pentru salariații din locul de muncă respectiv, netransmiterea în Registrul general de evidență al salariaților în format electronic a datelor privind detașarea salariaților la termenele legale.

Refuzul angajatorului de a elibera salariatului extras din registru electronic sau adeverința care să ateste activitatea desfașurată, nerespectarea obligației privind informarea ITM cu privire la prestatorii de servicii precum și nerespectarea obligației de a transmite către ITM un extras al registrului de evidență a zilierilor la termenul legal au reprezentat, de asemenea, motivele aplicării de sancțiuni din partea inspectorilor ITM.

În domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) au fost controlați 53 de agenți economici aplicându-se o amenda în cuantum de 8.000 de lei pentru  neasigurarea condițiilor de securitate la lucrări de săpături (la Compania de Apă Someș, pentru accidentul soldat cu decesul unui muncitor în Șimleu Silvaniei n. red) și 36 avertismente.

Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție, lipsa instrucțiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate, lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție. Nerespectarea obligației de a stabili prin fișa postului atribuțiile și răspunderile în domeniul SSM pentru toți lucrătorii. Informațiile ne-au fost oferite de inspectorul șef Luminița Nemeș și consilierul Mariana Pop din cadrul ITM Sălaj.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment