Inspecția Muncii ia în vizor domeniul forestier

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj derulează pe parcursul acestui an o serie de acțiuni prin care este verificată respectarea prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere. În activitățile desfășurate în cadrul sectoarelor de activitate silvicultură și exploatare forestieră lucrătorii se confruntă, de cele mai multe ori, cu un mediu de muncă neprielnic, condiții de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare cu consecințe mortale sau foarte grave. Din analiza dinamicii accidentelor de muncă, înregistrate la nivel național pe parcursul anilor 2017-2020, a rezultat faptul că în aceste domenii de activitate nu numai că numărul de accidente de muncă s-a menținut la un nivel ridicat, dar acesta a crescut sensibil de la un an la altul, astfel: în 2017 – 81 accidente de muncă din care 13 mortale; în 2018 – 85 accidente de muncă din care 15 mortale; în 2019 – 86 accidente de muncă din care 12 mortale; în 2020 (9 luni) s-au înregistrat deja 62 accidente de muncă din care 13 mortale. În aceeași perioadă, la nivelul județului Sălaj, au fost înregistrate trei accidente de muncă ( unul în 2018 și două în 2019) toate cu incapacitate temporară de muncă. Astfel, s-a considerat oportună declanșarea acțiunii de control la nivel național având ca obiective principale diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de exploatare forestieră, precum și activități de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor  şi  a  lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă; eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniul exploatărilor forestiere. Acțiunea se va desfășura pe parcursul trimestrelor I și IV ale anului în curs în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt) care efectuează activităţi de exploatare forestieră.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment