În Sălaj, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 şi 49 de ani – cele mai afectate de şomaj

Nu mai puțin 4.450 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se aflau în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj la finalul lunii  ianuarie. Rata șomajului în județ la finalul lunii trecute a fost 4,28 la sută, în creştere cu 0,10 puncte procentuale comparativ cu luna decembrie a anului trecut când aceasta a fost de 4,18 la sută. Din totalul celor peste 4.400 de șomeri, 1.887 sunt femei, iar 964 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj și 3486 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3626 de șomeri provin din mediul rural și 824 sunt din mediul urban. Cei mai mulți șomeri aflați în evidențele instituției, 1.141 de persoane, au vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, fiind urmați de categoria de vârstă 30 – 39 de ani – 910 şomeri, persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 55 de ani – 710, șomeri cu vârsta de sub 25 de ani – 704 de persoane, șomeri cu vârsta de peste 55 de ani – 679 de persoane, respectiv șomeri cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani – 306 de persoane. Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sălaj – 42 la sută. De asemenea, şomerii cu studii gimnaziale reprezintă 28 la sută, iar 12 la sută au absolvit învăţământ profesional. Șomerii cu nivel de pregătire liceal şi postliceal reprezintă 15 la sută din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare – trei la sută. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.978 de persoane foarte greu ocupabile, 1.659 greu ocupabile, 623 – mediu ocupabile, iar 190 sunt persoane ușor ocupabile. „Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre”, au precizat reprezentanţii AJOFM Sălaj.

Leave a Comment