În Sălaj, ITM sancţionează – munca la negru continuă

Sancţiuni de aproximativ 80.000 de lei pentru munca fără forme legale, dar și pentru alte abateri. Amenzile au fost aplicate de inspectorii de muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în cadrul unui control desfășurat în cursul lunii mai, la mai mulți agenți economici din județ, în domeniile de competență: relațiile de muncă (RM) și securitate și sănătate și securitate în muncă (SSM). În domeniul RM au fost controlați 42 de agenți economici, din care 17 au fost sancționați, fiind aplicate cinci amenzi în cuantum total de 64.000 de lei și 23 de avertismente. De asemenea, în urma controalelor, au fost identificate trei persoane care prestau muncă nedeclarată neavând întocmit contract individual de muncă în formă scrisă, angajatorii fiind sancționați contravențional. Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, încălcări ale pevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi au fost pentru: negarantarea în plată a salariului minim brut; la încetarea activității salariatului nu se eliberează adeverința de vechime în muncă; nerespectarea repausului săptămânal şi munca suplimentară; la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile contractelor individuale de muncă pentru toți salariații; nu se ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; plata salariului nu se face la data stabilită în contractul individual de muncă şi nerespectarea termenelor de transmitere a suspendării respectiv încetării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic. De asemenea, în domeniul SSM inspectorii de muncă au verificat 33 agenți economici fiind aplicate 18 sancțiuni contravenționale, din care trei amenzi  în cuantum  total de 15.000 de lei  și 15 avertismente. În cadrul controalelor au fost constatate o serie de deficiențe, după cum urmează: dosarul de cercetare a evenimentului nu a fost depus în vederea avizării; lipsa autorizării ISCIR a echipamentelor de muncă supuse regimului de autorizare și de verificare tehnică; lipsa echipamentului individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime; controlul medical periodic nu se efectuează conform prevederilor Hotărârii privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; nu se efectuează măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de împământare; tematica de instruire nu îndeplinește cerințele minime privind toate aspectele legate de securitatea și sănătatea în muncă; lipsa autorizației de funcționare din punct de vedere SSM pentru toate activitățile desfășurate şi instruirea introductiv generală  a lucrătorilor nu s-a finalizat cu verificarea cunoștințelor pe bază de teste. „La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată, fiind dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate”, au precizat reprezentanţii ITM Sălaj.

foto cu caracter informativ

One Thought to “În Sălaj, ITM sancţionează – munca la negru continuă”

  1. […] Sancţiuni de aproximativ 80.000 de lei pentru munca fără forme legale, dar și pentru alte abateri. Amenzile Citeste mai mult […]

Leave a Comment