În luna cadourilor, agenți economicii au primit „daruri” de la inspectorii de muncă

Zeci de agenți economici din județ au fost sancționați de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj cu sancțiuni contravenționale și avertismente. Acestea au fost aplicate în cursul lunii decembrie 2020, în cadrul tradiționalului control lunar desfășurat în domeniul Relațiilor de Muncă (RM) și în domeniul Sănătății și Securității în Muncă (SSM). După cum au explicat reprezentanții instituției, în domeniul RM, au fost controlați 67 de agenți economici, din care 24 au fost sancționați, aplicându-se șase amenzi, în cuantum total de 47.000 de lei și 32 de avertismente. Încălcări ale pevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi se referă la: nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea duratei zilnice de executare a activității zilierilor; nerespectarea obligației de a transmite zilnic, înainte de începerea activității, registrul electronic de evidență a zilierilor și nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate la termenele stabilite. De asemenea, inspectorii de muncă au constatat și deficiențe petru care s-au aplicat avertismente printre care: nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal, respectiv sărbătorile legale; nerespectarea obligației păstrării copiei contractului individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte; nerespectarea obligației, ca anterior începerii activității, angajatorul să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă și neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă la termenele stabilite.

În domeniul SSM, aproape 40 de agenți economici verificați de ITM

În domeniul SSM, controalele efectuate au fost la 37 de agenți economici și au vizat în special respectarea prevederilor privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, iar pentru deficiențe, inspectorii de muncă au aplicat doar avertismente. Acestea se referă la: lipsa controlului periodic sau la angajare; lipsa elaborării instrucțiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate; nerevizuirea evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale și a planului de prevenire și protecție nu au fost revizuite cu privire la riscul de contaminare cu Covid-19, dar și neîntocmirea tematicilor de instruire periodică. „Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere cu termen fix sau permanent”, au precizat oficialii ITM Sălaj.

Leave a Comment