În luna august, câștigul salarial mediu nominal net a scăzut

Câştigul salarial mediu nominal brut pe ţară la finalul lunii august a fost de  4.981 de lei, cu 110 lei (‐2,2 la sută) mai mic decât în luna iulie 2019. Potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Sălaj, tot în luna august  câştigul salarial mediu nominal net, pe total  țară, a fost de 3.044  de lei, în scădere față  de luna precedentă cu  75 lei (‐2,4 la sută). Valoarea cea  mai  mare  a  câştigului  salarial  mediu  nominal  net  s‐a  înregistrat  în activități  de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice, – 6.764 de lei,  iar  cea  mai  mică  în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -1.754 de lei.

În luna august, scăderi salariale în mai multe sectoare de activitate

Conform sursei citate, în luna august 2019, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna iulie 2019 ca urmare a acordării în lunile precedente de premii ocazionale, respectiv prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri  -inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net din luna august 2019 au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici , în funcție de contracte – proiecte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale.  Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, în luna august 2019, față de luna precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: extracția cărbunelui superior  şi inferior (‐14,7 la sută);    fabricarea produselor farmaceutice de bază  şi a preparatelor farmaceutice (‐10,1 la sută); intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări şi ale fondurilor de pensii (‐9,0 la sută);  tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor (‐7,0 la sută); depozitare şi activități auxiliare pentru  transporturi  (‐7,0 la sută);  fabricarea  produselor textile (‐6,7 la sută).  Conform sursei citate, creşterile câştigului salarial mediu net față  de luna precedentă   s‐au datorat acordării de prime ocazionale (premii trimestriale, anuale, sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna august 2019 au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice. Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net, în luna august  2019, față de luna precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: fabricarea produselor de cocserie  şi a produselor obținute din prelucrarea  țițeiului (+7,2 la sută); transporturi pe apă  (+4,7 la sută); activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare şi fonduri de pensii  (+3,1 la sută); activități de editare (+2,2 la sută) şi fabricarea băuturilor (+2,1 la sută). În sectorul bugetar3), în luna august 2019, s‐au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net ca urmare a acordării în  lunile precedente a biletelor de valoare (tichete de vacanță), ori ca urmare a concediilor de odihnă  când nu se acordă  anumite drepturi salariale, astfel: învățământ (‐3,2 la sută, inclusiv reducerea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței  şcolare), administrație publică  (‐3,1 la sută), respectiv sănătate şi asistență socială (‐2,0 la sută). Comparativ cu luna august a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,1 la sută. De asemenea, indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net  şi indicele prețurilor de consum, în luna august 2019, a fost de 97,5 la sută față de luna precedentă şi de 109,8 la sută față de luna  august 2018.Față de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 210,4 la sută, cu 5,3 puncte procentuale mai mic față de cel înregistrat în luna iulie 2019.

Alte articole

Leave a Comment