Importurile şi exporturile în județ sunt în creştere

Exporturile, dar şi importurile în judeţul Sălaj sunt în creştere. Cel puţin asta indică un raport al Direcţiei Judeţene de Statistică (DJS) Sălaj cu privire la ”Comerţul internaţional cu bunuri”. În luna decembrie 2018, conform estimărilor Institutului Național de Statistică, în județul Sălaj, exporturile FOB au însumat 46.714 mii euro, iar importurile CIF au însumat 25874 mii euro, în  creştere cu 2,2 la sută, respectiv cu 22,9 la sută față de luna  decembrie 2017. Excedentul comercial (FOB – CIF) în luna decembrie 2018 a fost de 20.840 mii euro, în scădere cu 15,4 la sută față de cel înregistrat în luna  decembrie 2017. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi  (export FOB/import CIF) a fost de 180,5 la sută. Conform DJS Sălaj, valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în luna decembrie 2018 a fost de 20.918 mii euro la expedieri şi de 20.588 mii euro la introduceri,  reprezentând  44,8 la sută din total exporturi respectiv 79,6 la sută din total importuri. Valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri în luna decembrie 2018 a fost de 25.796 mii euro la exporturi şi de 5.286 mii euro la importuri, reprezentând 55,2 la sută din total exporturi respectiv 20,4 la sută din total importuri.

 Structura exporturilor şi importurilor pe secţiuni

Potrivit sursei  menţionate, în luna decembrie 2018, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor au fost deținute de secțiunile de bunuri: metale comune  şi articole din acestea  – 72,5 la sută la export  şi 38,7 la sută la import  şi materiale textile şi articole din acestea (10,8 la sută la export şi 17,7 la sută la import). În anul 2018, conform estimărilor Institutului Național de Statistică, în județul Sălaj, exporturile FOB au însumat 620.096 mii euro, în creştere cu 16,2 la sută față de anul 2017, iar importurile CIF au însumat 358.668 mii euro +13,3 la sută. Excedentul comercial (FOB – CIF) în anul 2018 a fost de 261.428 mii euro, iar gradul de acoperire a importurilor cu exporturi (export FOB/import CIF) a fost de 172,9 la sută. De precizat este faptul că,  soldul balanței comerciale FOB/CIF se calculează  pe baza valorii exportului FOB  şi a importului CIF, ca diferență  între acestea. Soldul negativ al balanței comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent. Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi şi în prețuri CIF pentru importuri. Prețul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă prețul la frontiera țării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord. De asemenea, Prețul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă prețul la frontiera țării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale prețului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internațional.

Leave a Comment