Fiscul vinde zeci de mașini cu prețuri derizorii

Agenția Națională de Administrare Fiscală scoate la licitație mașini intrate în proprietatea statului în urma unor confiscări sau executări silite. Prețurile de pornire variază între 600 de lei și 1.400 de lei și includ TVA. Vânzarea este directă sau prin licitație, așa cum procedează de obicei ANAF. Autoturismele sunt vândute de Administrația Județeană a Finanțelor Publice din mai multe județe din țară.

Dacă pentru 600 de lei un român ar putea cumpăra de la ANAF o Dacia 1310 din 1999 sau o mașină VAZ (exportată sub numele de Lada) din 1988, de la aproximativ 1.000 de lei în sus pot fi achiziționate mașini ca BMW sau Mercedes, unele cu o vechime chiar mai mică de 20 de ani.

Lista mașinilor care au fost scoase la vânzare de Fisc:

Mercedes Benz – an fabricație 2004 – 1.200 de lei

Nissan Primera – an fabricație 2003 – 800 de lei

Opel Zafira – an fabricație 2002 – 800 de lei

Renault Megane Scenic – an fabricație 2002 – 900 de lei

VW Passat Variant – an fabricație 2001 – de 1.000 lei

VW Golf – an fabricație 1996 – 700 de lei

Kia – an fabricație 2002 – 600 de lei

Citroen Xsara – an fabricație 2000 – 800 de lei

Citroen Jumpy – an fabricație 2006 – 900 de lei

Dacia 1310 – an fabricație 1999 – 600 de lei

BMW 525 TDS – an fabricație 1999 – 900 de lei

VW Golf – an fabricație 1995 – 700 de lei

BMW an fabricație 740i – 1.400 de lei

VAZ – an fabricație 1988 – 600 de lei

Renault Megane Scenic – an fabricație 2006 – 1.000 de lei

Mercedes E 220 – an fabricație 1994 – 900 de lei

Mercedes Sprinter – an fabricație 2003 – 1.100 de lei

Mercedes E 220 – an fabricație 2001 – 1.200 de lei

Mercedes Vito – an fabricație 2003 – 1.100 de lei

Mercedes Benz 1998 – an fabricație 1998 – 1.300 de lei

VW Golf – an fabricație 1993 – 600 de lei

VW Passat – an fabricație 1996 – 800 de lei

BMW – an fabricație 2000 – 900 de lei

BMW 520i – an fabricație 1996 – 800 de lei

Mercedes CL 500 – 900 de lei

Citroen – an fabricație 2001 – 800 de lei

Mercedes Benz – an fabricație 1993 – 900 de lei

Mercedes Benz E250D – an fabricație 1994 – 900 de lei

Audi A6 – an fabricație 1997 – 800 de lei

Autoutilitară Peugeot – an fabricație 2003 – 1.300 de lei

Condițiile de participare, atât pentru persoanele fizice, cât și juridice sunt: înscrierea la licitație pe baza unei cereri; plata unei garanții de participare la licitație, reprezentând cel puțin 10% din valoarea de pornire a licitației împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și legalizat; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport sau carte de identitate, după caz; certificate de atestare fiscala emise de creditorii fiscali, din care sa rezulte ca participantul nu are obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea.

Preţul de pornire a licitaţiei este preţul de evaluare pentru prima licitaţie, diminuat cu 25 la sută pentru a doua licitaţie şi cu 50 la sută pentru a treia licitaţie.

Licitaţia începe de la cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior celui prevăzut la alin. (8), iar în caz contrar va începe de la acest din urmă preţ.

Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preţ, dar nu mai puţin decât preţul de pornire. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitaţie, comisia poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă cel puţin preţul de pornire a licitaţiei.

Taxa de participare reprezintă 10 la sută din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului. În termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal de licitaţie, organul fiscal va restitui taxa de participare participanţilor care au depus oferte de cumpărare şi care nu au fost declaraţi adjudecatari, iar în cazul adjudecării, taxa se reţine în contul preţului. Taxa de participare nu se restituie ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum şi adjudecatarului care nu a plătit preţul.

După adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat să plătească preţul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, în lei, în numerar la o unitate a Trezoreriei Statului sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării.

Dacă adjudecatarul nu plăteşte preţul este obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie este mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite preţul oferit iniţial şi să facă dovada achitării acestuia până la termenul prevăzut la art. 162 alin. (7) Cod pr fiscala, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.

În cazul vânzării la licitaţie a bunurilor imobile cumpărătorii pot solicita plata preţului în rate, în cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50 la sută din preţul de adjudecare a bunului imobil şi cu plata unei dobânzi sau majorări de întârziere, după caz, stabilite conform prezentului cod. Organul de executare va stabili condiţiile şi termenele de plată a preţului în rate.

Cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul imobil decât după plata preţului în întregime şi a dobânzii sau majorării de întârziere stabilite.

Suma reprezentând dobânda sau majorarea de întârziere, după caz, nu stinge creanţele fiscale pentru care s-a început executarea silită şi constituie venit al bugetului corespunzător creanţei principale, mai notează sursa menţionată.

Mai jos se pot vedea câteva dintre anunțurile actualizate și postate de ANAF pentru vânzarea de autoturisme:


AUTO ANAF_fulltrans30012018

AUTO ANAF_25012018_ingricrintrading

AUTO ANAF_anunt vanzare bun mobil sc casy star srl

AUTO ANAF_anunt vanzare bun mobil sc obrisolar srl

AUTO ANAF_dej_drive_auto_30ian2018

AUTO ANAF_belforest2311

AUTO ANAF_horhe2411

AUTO ANAF_imedservcimpeni4

AUTO ANAF_belforestsrl 3

AUTO ANAF_horhe2912

AUTO ANAF_anunt_vinzare_bunuri_mobile_coriam_impex

AUTO ANAF_anunt mare alina prod com

AUTO ANAF_fulltrans30012018

AUTO ANAF_ingricrintrading

AUTO ANAF_licitatia_b_mobi_ euro_market_ asociati_ajfp_suceava

AUTO ANAF_anunt_vinzare_bunuri_mobile_coriam_impex

AUTO ANAF_anunt mare alina prod com

AUTO ANAF_anunt_licit_b_mob_sc_pro_instal_sfo_gh

AUTO ANAF_anunt_licitatia_iv_iosif_cu_poza

 

One Thought to “Fiscul vinde zeci de mașini cu prețuri derizorii”

  1. Anonim

    Cum dracul reuseste ANAF-ul sa confiste autoturisme de 12 ani ,si peste?

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul