Fiscul modifică legislația în domeniul ajutorului de stat

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Sălaj face cunoscut faptul că Ministerul Finanțelor Publice a modificat și a completat H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, prin Hotărârea de Guvern nr.476/2018 care a fost publicată, pe 9 iulie 2018, în Monitorul Oficial nr.580.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Astfel, potrivit AJFP Sălaj, se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.

Dintre cele mai importante modificări amintim: valoarea minimă a investiției s-a diminuat la 13,5 milioane lei (aprox. 3 milioane euro); bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro; operatorul economic poate demara proiectul de investiții după depunerea cererii de acord pentru finanțare; cererile de acord pentru finanțare se depun în sesiune continuă până la data epuizării bugetului anual.

În perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor Publice pune la dispoziția solicitanților, la adresa http://www.mfinante.gov.ro/formularFaqAjstat.html? pagina =domenii, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate.

Leave a Comment