Fiscul face cunoscute conturile în care îşi pot plăti obligaţiile contribuabilii mijlocii din Sălaj

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscute conturile din Trezoreria Municipiului Cluj- Napoca (coduri IBAN) în care se vor achita obligaţiile de plată de către contribuabilii mijlocii administraţi de DGRFP Cluj-Napoca- Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Cluj-Napoca, începând cu data de 01.02.2016. Acestea sunt: Cont unic BS- RO16TREZ21620470101XXXXX; Cont unic BAS – RO89TREZ2165502XXXXXXXXX; TVA – RO39TREZ2162010010101XXX; Dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente TVA – RO71TREZ21620100103XXXXX; Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate – RO92TREZ2162035010102XXX; Penalităţi eşalonare – RO35TREZ21620350107XXXXX; Impozit construcţii – RO60TREZ21620A070400XXXX.
Reamintim că, începând cu 1 februarie 2016, contribuabilii mijlocii de pe raza judeţelor Sălaj, Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramureş și Satu-Mare sunt administrati de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, competenţele de administrare fiscală ale acesteia fiind stabilite prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3649/2015.
Lista contribuabililor mijlocii din raza judeţeloramintite, și care sunt administraţi de către această nouă structură fiscală, a fost aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. 3702/2015 şi poate fi vizualizată pe site-ul: www.anaf.ro, secţiunea INFO PUBLICE, modulul 04 ”Informaţii privind agenţii economici”, submodulul 01 ”Listele contribuabililor mari şi mijlocii”.
Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii, constituită la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, are sediul in municipiul Cluj Napoca, P-ţa Avram Iancu nr. 19, et. 1, cam. 138-147, cod poştal 400117. Informaţii suplimentare se pot obţine la: telefon: 0264-592602 sau 0264-592603 interior 102; e-mail: contrib.mijlocii.cj@mfinante.ro.

Leave a Comment