Fiscul a publicat procedura de înregistrare a contractelor de închiriere

ANAF a publicat recent procedura înregistrării contractele de închiriere. Înregistrarea contractelor rămân însă facultativă. Procedura precedentă a fost desființată în primăvara anului trecut, odată cu obligativitatea înregistrării contractelor. Noua procedură de înregistrare a Contractelor de închiriere la organele fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial și a fost adoptată prin ordinul președintelui ANAF, OPANAF 114 din 2019.
Obligativitatea înregistrării acestor contracte a fost desființată în primăvara anului trecut.
Începând cu data de 23 martie 2018, data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 18/2018, a dispărut obligativitatea proprietarilor de imobile de a înregistra la organul fiscal, în termen de 30 de zile, contractele de închiriere.
Persoane fizice şi/sau juridice care au dorit în 2018 să își înregistreze la organul fiscal contractele de cedare a folosinței bunurilor (cunoscute mai mult sub numele de „contracte de închiriere”) asupra unei locuințe, a unui spațiu comercial sau a unui teren au putut să o facă în continuare.
Aceasta s-a făcut în special de către proprietarii persoane fizice care închiriau imobile pentru angajații cărora li se deconta chiria plătită, precum salariaţii din justiţie, din poliție, din unitățile militare etc.

OPANAF 114 din 2019 introduce următoarea procedură de înregistrare:
Se introduce formularul ”Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”, publicat în Monitorul Oficial nr. 109 din 12.02.2019.
Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune”, prevăzută în anexa la ordin, denumită în continuare cerere, însoţită de o copie a contractului de locaţiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.
Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către locator.
Cererea, însoţită de copia contractului de locaţiune, se depune direct la registratură organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
Modificarea sau încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa „Modificare” sau „încetare”, după caz, însoţită de documentele justificative.
Dovada înregistrării la organul fiscal central competent a contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:
a) copia cererii având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratură organului fiscal central competent;
b) copia cererii, însoţită de mesajul electronic de confirmare – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
Organul fiscal central competent organizează evidenţa contractelor de locaţiune în Registrul contractelor de locaţiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenţa procedura.
Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.
Registrul contractelor de locaţiune se gestionează la nivelul organelor fiscale centrale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Leave a Comment