Fermieri sălăjeni, pregătiţi-vă, vin banii!

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a lansat ghidurile de finanţare pentru nu mai puţin de opt măsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020. După perioada de consultare, acestea urmează să fie lansate oficial în scurt timp, posibil chiar de la jumătatea acestei luni. Programele de finanţare vor acoperi o gamă largă de activităţi, de la instalarea tinerilor fermieri, la modernizarea exploataţiilor agricole sau pentru activităţi neagricole în mediul rural. Submăsura 4.1 este pentru investiţii în exploataţii agricole. “Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul aceste sub – măsuri este sprijinirea investiţiilor pentru creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri de firme mici şi medii) şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe”, se arată în ghidul acestei submăsuri. Sprijinul financiar depinde de dimensiunea fermelor şi este de 50 la sută în cazul fermelor cu o dimensiune economică pană la 500.000 SO (valoarea producţie standard) şi de 30 la sută pentru fermele cu o dimensiune economică peste 500.000 SO. De exemplu, pentru proiectele care prevăd achiziţii simple se dau cel mult 500.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru fermele mici. Pentru lanţurile alimentare integrate, finanţarea urcă pană la 2 milioane de euro.

 

Sprijin financiar pentru marketing agricol

Submăsura 4.1 este pentru investiţiile în exploataţii pomicole, iar beneficiarii primesc 50 la sută din cheltuielile eligibile. Pentru fermele mici, finanţarea pleacă de la 100.000 de euro şi ajunge la 450.000 de euro, pentru fermele medii sprijinul financiar este de la 200.000 de euro până la 900.000 de euro. Fermele mari pot beneficia de sume cuprine între 250.000 de euro şi 1.050.000 de euro. Prin submăsura 4.2 se acordă sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole. Fondurile se acordă pentru finanţarea şi/sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse, aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie şi a emisiilor GES, promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, creşterea numărului de locuri de muncă. Sprijinul financiar nerambursabil va fi de 50 la sută din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative şi de 40 la sută pentru alte întreprinderi. Finanţarea nu va depăşi 1 milion de euro/proiect pentru IM, 1,5 milioane de euro/proiect pentru alte întreprinderi, 2,5 milioane de euro/proiect pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, forme asociative cooperative şi grupuri de producători. Submăsura 4.2 a – Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol are ca obiectiv înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea de reţelele locale de colectare, recepţie, depozitare, condiţionare, sortare şi ambalare; producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie; eficientă energetică; acţiuni de marketing. Sprijinul financiar este de 50 la sută din valoarea cheltuielilor eligibile şi diferă în funcţie de mărirea întreprinderii. Finanţarea pleacă de la 600.000 euro şi ajunge la 1,5 milioane de euro.

 

Zeci de mii de euro pentru tinerii fermieri

Prin submăsura 6.1 Instalarea tinerilor fermieri se oferă sprijin pentru stabilirea prima dată a tinerilor fermieri ca şefi/ conducători unici ai unei exploataţii agricole. Beneficiari sunt tinerii fermieri, care se instalează ca unici şefi al exploataţiilor agricole, precum şi persoanele juridice în care un tânăr fermier se instalează împreună cu alţi tineri fermieri şi care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii şi riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective. Sprijinul nerambursabil va fi de maximum 50.000 de euro şi va fi acordat sub formă de primă în două tranşe. 75 la sută din cuantum se acordă la primirea deciziei de finanţare şi 25 la sută în maximum  trei ani de la primirea acestei decizii.

Submăsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale are ca scop facilitarea diversificării prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă şi reducerii sărăciei în spaţiul rural. Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii sau membrii unei gospodării agricole din spaţiul rural, care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole pentru prima dată precum şi microîntreprinderile şi întreprinderile mici din spaţiul rural care îşi propun activităţi non-agricole. Sprijinul financiar va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel: 70 la sută din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanţare şi 30 la sută în maxim 3 ani de la primirea deciziei de finanţare. Sprijinul financiar va fi în valoare de 70.000 de euro/proiect în cazul activităţilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică şi de 50.000 de euro/proiect în cazul altor activităţi.

 

Până la 15.000 de euro pentru fermele mici

Măsura 141 destinată fermelor de semisubzistenţă din PNDR 2007 – 2013 a fost înlocuită în actualul PNDR cu submăsura 6.3 – sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Beneficiari sunt fermierii care deţin în proprietate sau folosinţă o exploataţie agricolă încadrată în categoria fermă mică, pentru o perioadă de minimum 10 ani. Sprijinul nerambursabil este de maxim 15.000 de euro, din care 75 la sută se acordă la primirea deciziei de finanţare, iar restul de 25 la sută în maximum trei ani. Submăsura 6.4 investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole are ca scop prijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care îşi creează sau dezvoltă activităţi non-agricole în zonele rurale. Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani şi nu va depăşi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 de euro în cazul transporturilor), intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70 la sută se poate majora până la 90 la sută pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism precum şi pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi non-agricole.

2 Thoughts to “Fermieri sălăjeni, pregătiţi-vă, vin banii!”

  1. Anonim

    si in perioada trecuta i-ati instigat pe oameni sa faca proiecte si sa cheltuie si au ramas cu gaura adica cheltuielile pt ca statul nu face nimic concret pt a se derula proiectele europene sau nu face pt toata lumea ,.Bancile nu sunt determinate -stimulate sa finanteze proiectele europene decat pt cei cu bani care isi permit sa le faca si fara ei dar restul talpa tarii de ce nu e ajutata ca daca se fac investitile la tara toti au de castigat .

  2. Anonim

    Simplu.
    Pentru ca traim in Romania.

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul