Piaţa muncii îşi târâie picioarele: Sălajul are 500 de salariaţi în plus faţă de anul trecut

 

Efectivul de salariaţi la sfârşitul lunii aprilie 2015, în judeţul Sălaj, a fost de 45.256 persoane, în creştere cu 113 persoane (+0,3 la sută) faţă de luna martie 2015 şi cu 515 persoane (+1,2 la sută) faţă de luna aprilie 2014. Din total, 25.713 salariaţi respectiv 56,8 la sută, erau în servicii, 18.341 salariaţi (40,5 la sută) în industrie şi construcţii şi 1.202 salariaţi (2,7 la sută) în agricultură, silvicultură şi pescuit. Câştigul salarial mediu nominal brut, în luna aprilie 2015, la nivelul judeţului Sălaj, a fost de 1.852 lei/persoană mai mic cu 0,9 la sută faţă de luna martie 2015 şi mai mare cu 3,6 la sută comparativ cu luna aprilie 2014. Câştiguri salariale medii brute peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (1.987 lei/persoană) iar sub media județului salariaţii din servicii (1.767 lei/persoană) şi din agricultură, silvicultură şi pescuit (1.790 lei/persoană). Câştigul salarial mediu nominal net, în judeţul Sălaj, în luna aprilie 2015, a fost de 1.346 lei/persoană, mai mic cu 1,0 la sută faţă de luna martie 2015 şi mai mare cu 3,6 la sută comparativ cu luna aprilie 2014. Pe principalele ramuri câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.451 lei/persoană în industrie şi construcţii (peste media judeţului), 1.279 lei/persoană în servicii şi 1.318 lei/persoană în agricultură, silvicultură şi pescuit (sub media înregistrată pe total judeţ). Scăderile câştigului salarial mediu net față de luna martie 2015 din sectorul economic s‐au datorat acordării de prime ocazionale în luna anterioară, a nerealizărilor de producție ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte), a dificultăţilor financiare cu care s‐au confruntat unele unităţi economice, precum şi a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici. Cele mai seminificative scăderi au fost înregistrate în activităţile legate de fabricarea produselor din tutun (scădere cu aproape 30 la sută); fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (‐18,5 la sută); activităţi de editare (‐7,9 la sută); fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice(‐7,2 la sută); fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice (‐6,7 la sută). Situaţia la nivel naţional, arată că în luna aprilie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut, pe economie, a fost de 2.564 lei, cu 1,4 la sută mai mare decât în luna martie 2015. Câştigul salarial mediu nominal net, pe economie, a fost de 1.857 lei, în creştere față de lunaprecedentă cu 28 lei (+1,5 la sută). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în activitatea de extracţie a petrolului brut şi a gazelor naturale (5.031 lei), iar cele mai mici înactivitatea hoteluri şi restaurante (1.014 lei).

Leave a Comment