Executivul a aprobat Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor şi IMM Leasing

Guvernul României a aprobat Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor şi IMM Leasing, precum şi Schema de minimis aferentă Programului IMM Leasing, pentru asigurarea resurselor financiare necesare întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor afiliate, depăşirea crizei generate de actualul context economic, menţinerea locurilor de muncă şi asigurarea continuităţii activităţii, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

În ceea priveşte Programul IMM Invest, a fost eliminată principala constrângere a beneficiarilor în accesarea creditelor, şi anume lipsa garanţiilor şi crearea necesarului de lichiditate financiară.

Plafonul de garantare pentru acest program, aferent anului 2021, este de 15 mld. lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM Invest plafonul este de 1 mld. lei.

Totodată, prin normele metodologice sunt stabilite acordarea de facilităţi şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, prin Subprogramul Agro IMM Invest, prin extinderea categoriei beneficiarilor eligibili, precum şi acordarea grantului care constă în subvenţionarea în procent de 100% a dobânzii aferente creditelor acordate beneficiarilor pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, subvenţionarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate. Componenta nerambursabilă se acordă în termen de 1 an de la data solicitării transmise la Ministerul Finanţelor de către FNGCIMM pe baza Deciziei de plată, în funcţie de utilizarea creditului garantat.

Potrivit sursei citate, în cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar ce aplică în cadrul Subprogramului Agro IMM Invest, se acordă o perioadă de graţie de maximum 24 de luni, rambursarea creditelor efectuându-se în cel puţin 2 rate pe an, pentru rambursarea principalului, iar pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili în cadrul Programului IMM Invest perioada de graţie este de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare.

Pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, Ministerul Finanţelor plăteşte granturile, reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, valoarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc, în procent de 100%, precum şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, din bugetul de stat.

În cazul Programului IMM Factor, se pot accesa granturi în limita cumulului rezultat din valoarea integrală a comisionului de risc şi a celui de administrare şi din valoarea rezultată prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

Plafonul total al garanţiilor pentru anul 2021 este de 1 mld. lei, iar normele metodologice aprobate stabilesc costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului, compuse din:

a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5 % pe an. Această marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum şi orice alt comision perceput de finanţator;

b) un alt cost îl reprezintă comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finanţelor de către beneficiarul Programului;

c) comisionul de administrare – comisionul datorat FNGCIMM de către beneficiarul Programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei.

De asemenea, sunt reglementate activităţile desfăşurate de către beneficiari care nu pot fi garantate în cadrul Programului.

Conform comunicatului, pentru Programul IMM Leasing de echipamente şi utilaje s-a aprobat un plafon al garanţiilor care pot fi emise în anul 2021 în valoare de 2 miliarde lei, respectiv echivalentul subvenţiei brute al ajutorului sub formă de garanţii aferent acestui plafon, în valoare de 50,9 milioane lei.

Ministerul Finanţelor subvenţionează dobânzile aferente finanţărilor de tip leasing financiar în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100% (costuri de garantare – finanţare) în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociată acestui program.

MF reglementează prin Normele de aplicare excluderea din marjă (3,5%) a dobânzii aplicate pentru prefinanţare, având în vedere faptul că avansul nu este parte componentă a finanţării garantate de stat şi prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor de minimis pentru angajamentele legale încheiate până la 31 decembrie 2021 şi până la 31 octombrie 2022 perioada până la care se pot face plăţi în cadrul acestei scheme.

Este creată posibilitatea înscrierii în Program şi a altor finanţatori, prin menţinerea şi pentru acest an a alocării pro-rata de către FNGCIMM a plafonului de garantare finanţatorilor participanţi în Program, în baza solicitărilor formulate de către aceştia.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro

Leave a Comment