Direcţia Judeţeană de Statistica Sălaj informează: în luna mai, salariul mediu net a trecut de 3.000 de lei

Câştigul salarial mediu nominal brut, pe total ţară, în luna mai a fost de 5.078 lei, mai mic comparativ cu luna aprilie. Cel puţin asta indică un raport emis de Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) Sălaj emis în cursul acestei săptămâni. Conform sursei citate, în luna mai câştigul salarial mediu nominal net, pe total  țară, a fost de 3.101 lei, în scădere față  de luna precedentă cu  14 lei (‐0,4 la sută). Valoarea cea  mai  mare  a  câştigului  salarial  mediu  nominal  net  s‐a  înregistrat  în activitatea de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice,  6.946 lei de lei, iar cea  mai  mică  în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -1.782  de lei.

Salariul net mai mic în sectorul economic

În luna mai  a anului în curs, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă ca urmare a acordării în luna aprilie 2019 de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, al 13‐lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură  şi ajutoare băneşti, sume din profitul net  şi din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna mai au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producție ori încasărilor mai mici (în funcție de contracte/proiecte), sau a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici.

Scăderi şi creşteri semnificative ale câştigului salarial mediu net

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, în luna mai 2019, față de luna precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare şi  fonduri de pensii   (‐17,8 la sută); activități de asigurări, reasigurări  şi ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) (‐17,1 la sută); extracția minereurilor metalifere (‐16,2 la sută); fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (‐12,1%); producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă  caldă  şi aer condiționat (‐8,9%)  şi fabricarea produselor farmaceutice de bază  şi a preparatelor farmaceutice  (‐7,7 la sută). Creşterile câştigului salarial mediu net față de luna aprilie 2019 s‐au datorat acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna mai 2019 au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producții ori încasărilor mai mari, în funcție de contracte/proiecte, cât şi ca urmare a disponibilizării de personal cu câştiguri salariale mici în unele activități economice.  Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net, în luna mai 2019, față de luna precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: extacția petrolului brut  şi a gazelor naturale (+19,2 la sută); extracția cărbunelui superior  şi inferior (+7,5 la sută); fabricarea calculatoarelor  şi a produselor electronice  şi optice (+5,5 la sută); activități de servicii anexe extracției (+3,4 la sută)  şi fabricarea de mobilă (+2,7 la sută).

În sectorul bugetar, în luna mai a anului în curs, s‐au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net față de luna precedentă, astfel: învățământ – 2,6 la sută, administrație publică – 1,4 la sută, respectiv sănătate şi asistență socială +0,5 la sută. Comparativ cu luna mai a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,7 la sută.

Câştigul salarial în raport cu evoluția prețurilor de consum

Conform Direcţiei Judeţene de Statistică  Sălaj indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net  şi indicele prețurilor de consum, în luna mai 2019, a fost de 99,1 la sută față de luna precedentă şi de 110,2 la sută față de luna  mai a anului trecut. Față de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 213,5 la sută, cu 1,9 puncte procentuale mai mic față de cel înregistrat în luna aprilie  a anului în curs.

Alte articole

Leave a Comment