Din iulie, Începe „Loteria bonurilor fiscale”

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani şi deţin bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii în ţară vor putea participa, din luna iulie, la „Loteria bonurilor fiscale”. Bugetul total pentru această loterie, alocat de guvern pe o perioadă de şase este de zece milioane lei.
Loteria va fi organizată lunar, în prima zi de duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară şi va consta în extragerea aleatorie de numere, respectiv un număr cuprins în intervalul dintre 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi o dată calendaristică reprezentând ziua emiterii bonului fiscal, aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care este organizată Loteria, în vederea acordării de premii în bani.
Extragerile vor fi organizate de Loteria Română şi sunt publice. Prima extragere lunară va fi în luna iulie 2015, fiind văzută de Guvern ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale şi reducerea economiei subterane. La extragerile lunare vor participa bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.
Premiile vor putea fi revendicate prin depunerea bonului fiscal câştigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului şi de o declaraţie al cărei model va fi aprobat prin ordin al ministrului Finanţelor, până la 30 aprilie 2015. Revendicarea va fi posibilă în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termenul de decădere din dreptul de a revendica premiul. În termen de zece zile de la expirarea perioadei, unităţile teritoriale transmit către ANAF lista persoanelor care au revendicat premiile. Acestea vor fi virate de către Ministerul Finanţelor în cont bancar deschis la o instituţie de credit din ţară pe numele câştigătorului, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu până la 60 de zile, în situaţiile în care există suspiciuni de fraudă.
La finele anului trecut, Ministerul Finanţelor Publice aprecia că la extragerile lunare vor fi acordate un număr de 160 de premii egale, câte 20 pentru fiecare regiune fiscală a ANAF, valoarea preconizată a fiecărui premiu fiind de 1.200 lei.
„Loteria bonurilor fiscale” a fost inclusă într-un proiect de hotărâre al Guvernului menit să încurajeze reducerea evaziunii fiscale în baza bonurilor de casă, primite de români la cumpărături.

Alte articole

Leave a Comment