Declarația unică: termenul limită de depunere se apropie!

Termenul până la care se depune declarația unică este, în acest an, marți, 30 iunie. ANAF a anunțat și cotele de reduceri pentru cei care își achită taxele și impozitele până la această dată. Este un lucru deja cunoscut faptul că declarația unică trebuie depusă de toate persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală (cu excepția celor pentru care impozitul se reține la sursă), chirii, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pisicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare sau venituri din alte surse. Nici pensionarii nu scapă de declarația unică pentru că unii dintre aceștia obțin și alte venituri în afară de pensii și atunci și ei trebuie să facă un drum până la ANAF sau să o depună online. Plafonul peste care trebuie depuse aceste Declaraţii Unice este acelaşi ca şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri extrasalariale, respectiv echivalentul a 12 salarii minime brute garantate în plată (24.960 lei). Pensionarii vor depune Declaraţia Unică dacă depăşesc acest plafon şi vor plăti obligatoriu impozitul de venit de 10 la sută şi asigurările de sănătate, încă 10 la sută, nemaiplătind şi contribuţia pentru pensii (25 la sută).

ANAF a anunțat că vor fi și reduceri pentru cei care vor plăti până la 30 iunie impozitele și contribuțiile pe anul 2019. Declarația se poate completa pe computer și poate fi depusă și  online astfel: prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro; prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat; precum și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Referitor la plăți, acestea se pot realiza și online, inclusiv pe site-ul Ghiseul.ro

Prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se declară, după caz: impozitul pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019; impozitul pe veniturile estimate a se realiza din România şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2020.

Leave a Comment