Declaratia inventar se depune pana in 25 noiembrie

Declaratia inventar se depune pana in 25 noiembrieDirectia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Salaj face cunoscut faptul ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794/09.11.2011, a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului 170 – Declaratie inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la 1 octombrie 2011 si neachitate.

Potrivit DGFP Salaj, prevederile actului normativ au fost date in aplicarea art. 9 alin. (7) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii. Formularul 170 – Declaratie inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medica-mentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la 1 octombrie 2011 si neachitate se completeaza si se depune de urmatoarele categorii de contribuabili: detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor; persoanele juridice care au realizat incasari din comercializarea, in Romania, a medicamentelor, ca urmare a obtinerii dreptului de comercializare direct de la detinatorul autorizatiei de punere pe piata a medicamentelor, respectiv de la persoana care a primit de la detinatorul autorizatiei de punere pe piata, direct sau indirect, dreptul de a transmite catre terti dreptul de comercializare a medicamen-telor in Romania.

Formularul se utilizeaza pentru declararea contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, aflata in sold la 1 octombrie 2011 si neachitata pana la data depunerii declaratiei-inventar. Totodata, formularul 170 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care poate fi descarcat de pe web-site-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, categoria Programe utile, subcategoria Declaratii fiscale, sau poate fi distribuit, la cerere, de catre unitatile fiscale. Formularul editat, semnat si stampilat, conform legii, va fi insotit de formatul electronic al acestuia. Declaratia-inventar se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii pana la 25 noiembrie 2011.

Nedepunerea declaratiei-inventar pana la 25 noiembrie 2011 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, mai arata DGFP Salaj.

Alte articole

Leave a Comment