Credite garantate de stat pentru IMM-uri

Întreprinderile mici şi mijlocii vor beneficia, pentru accesul la finanţare, de sprijin de la stat constând în garantarea a 50 la sută din creditele pentru investiții şi din liniile de creditare pentru finanțarea capitalului de lucru, prevede Programul „IMM Invest România”, adoptat de Guvern.

 Programul multianual „IMM Invest România” este conceput pentru încurajarea și stimularea dezvoltării IMM-urilor, cu alocări anuale ale plafonului de garantare pentru emiterea garanțiilor de stat. Programul va fi pus în aplicare după adoptarea unui ordin comun al ministrului Finanțelor Publice și al ministrului Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Garanțiile vor fi în contul și în numele statului, acordate de Fondul Național de Garantare a IMM-urilor în limita unui plafon anual stabilit prin lege.

 Activităţile care fac excepţie de la creditare

 Beneficiarii eligibili sunt toți operatorii economici care se încadrează în categoria IMM, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderilor familiale, cu excepția următoarelor sectoare de activitate: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri,  producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.

Garanția de stat se poate acorda fiecărui beneficiar participant în cadrul programului, pentru un singur credit pentru realizarea investițiilor şi pentru un singur credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în procent de 50 la sută din valoarea fiecărei finanțări, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantat. În cazul creditelor de investiţii, valoarea maximă a garanţei de stat este de 5 milioane de lei, pentru o valoare maximă a creditului de 10 milioane, pe o perioadă de cel mult 10 ani. În cazul liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, garanţia acordată de stat va fi de maximum 2,5 milioane lei, pentru un credit de până la 5 milioane pe o perioadă de 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii în vederea rambursării cu maximum 24 luni. 10 milioane de lei reprezintă valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate, pentru un singur beneficiar.

Alte articole

Leave a Comment