Controalele inspectorilor de muncă s-au lăsat cu amenzi și avertismente în firmele din județ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj (ITM) a efectuat, pe parcursul lunii ianuarie, controale în domeniile de competență – relații de muncă, securitate și sănătate în muncă și cele privind respectarea legislației în vigoare. Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, identificarea și sancționarea muncii nedeclarate în vederea descurajării și diminuării acestui fenomen care în fapt reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

În domeniul relațiilor de muncă au fost controlați 53 agenți economici dintre care 18 au fost sancționati, aplicându-se șapte amenzi în cuantum total de 32.000 lei și 30 avertismente pentru nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; nerespectarea obligației de a ține evidenta orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea de catre agenții de plasare atat a obligației de a organiza o bază de date cu oferte ferme de locuri de muncă în strainatate cât și de a păstra la sediul social copia contractului individual de munca încheiat cu angajatorul străin conform Legii nr.156/2000. Deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente, se referă la nerespectarea prevederilor privind sărbătorile legale; nerespectarea obligației păstrării copiei contractului individual de muncă pentru salariații din locul de muncă respectiv; completarea registrului general de evidența a salariaților cu date eronate sau incomplete; nerespectarea de către agenții de plasare a forței de muncă a obligației ca ofertele din contractele încheiate cu persoane juridice sau fizice stabilite într-un alt stat decât România să conțină toate informațiile prevazute la art. 9 din Legea nr.156/2000 cu modificările și completările ulterioare; nerespectarea de către agenții de plasare a condițiilor necesare pentru desfășurarea activității de mediere în vederea angajării cetățenilor romani în străinătate conform prevederilor Legii nr.156/2000, nerespectarea termenelor de transmitere a modificării elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidența al salariaților în format electronic; refuzul angajatorului de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele necesare controlului. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați un număr de 40 de agenți economici aplicându-se o amenda în cuantum de 6.000 lei pentru lipsa controalelor medicale periodice și 24 de avertismente.

Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție; lipsa instrucțiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate, neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție; neefectuarea controlului medical periodic și/sau la angajare.

Pentru toate deficiențele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.

Alte articole

Leave a Comment