Contribuabilii trebuie să depună la Fisc, până luni, o serie documente

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj reaminteşte că, în condițile în care data de 25 februarie este zi nelucrătoare, până luni, 27 februarie, trebuie depuse, după caz, la unităţile fiscale, următoarele: Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – formularul 010; Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097; Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar sau alte termene, formular 100; Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent – formularul 101; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru luna precedentă, formular 112; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, formular 224; Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300; Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301; Cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent – formularul 306; Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307; Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – formular 311; Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru luna precedenta, formular 390 VIES.; Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă.

Leave a Comment