Contribuabilii sunt aşteptaţi să-şi depună Declaraţia unică

Pentru veniturile realizate în anul 2017, contribuabilii care aveau obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, din România şi din străinătate, formular 200 și 201, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoane fizice, formular 212, până la data de 15 iulie 2018 inclusiv în conformitate cu prevederile art.133 alin. (13) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art. II alin. (9) din O.U.G 18/2018 privind adoptarea unor măsuri-fiscal bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Declaraţia privind venitul estimate/norma de veni – formular 220, declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit – formular 221, declaraţia privind venitul asupra căruia se datorează contribuaţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate – formular 600, depuse la organul fiscal competent în anul 2018, pentru anul curent, vor fi înlocuite cu declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, ce se va depune până la 15 iulie 2018.

Formular 212-declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă fie prin intermediul serviciului (Spaţiul privat virtual-SPV) fie pe site-ul e-guvernare, cu semnătură electronică, sau în format hârtie direct la registratura organului fiscal, sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Declaraţia se completetază şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Informaţii suplimentare privind modul de completare şi depunere a formularului 212 se pot obţine consultând website-ul instituţiei -www.anaf.ro, apelând numărul de Call center 0314039160 sau la sediul AJFP Sălaj, P-ta Iuliu Maniu, nr 15, camera 23, 24 şi 40.

Leave a Comment