Contractele de muncă pot fi semnate și electronic

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj informează că începând din 6 mai este permisă semnarea electronică a tuturor documentelor din sfera relațiilor de muncă, grație  Ordonanței de Urgență nr.36/2021 publicată  în Monitorul Oficial. Prin actul normativ, angajatorul și salariatul pot opta să folosească, la încheierea contractului individual de muncă, a actelor adiționale la acesta, la întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în condiţiile stabilite prin regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil. O precizare importantă este că, pentru orice document pentru care Codul muncii stabilește că forma scrisă este obligatorie, se consideră cerința  îndeplinită dacă documentul este întocmit în formă electronică semnat cu semnătură electronică avansată sau calificată. Aceste documente se arhivează de către angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996. Totodată, angajatorul poate utiliza semnătura electronică avansată sau calificată la întocmirea documentelor din domeniul relaţiilor de muncă sau securităţii şi sănătăţii în muncă în relația cu instituțiile publice. Deși angajatorul poate suporta costurile aferente folosirii semnăturii electronice, salariatul nu poate fi obligat să folosească semnătura electronică avansată sau calificată. „Părțile trebuie să folosească același tip de semnătură (fie semnătura de olografă, adică de mână, fie cea electronică avansată, fie cea electronică calificată) la toate documentele încheiate. De asemenea, în domeniul securității și sănătății în muncă, dovada instruirii lucrătorilor poate fi realizată în format electronic sau pe suport hârtie în funcţie de modalitatea aleasă de către angajator, stabilită prin regulamentul intern”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj. Conform acestora actul normativ mai conține și modificări referitoare la telemuncă. Astfel, a dispărut condiția ca telesalariații să fie prezenți cel puțin o zi pe lună la sediul angajatorului, iar activitatea acestora va putea fi verificată cu ajutorul tehnologiei informației și comunicațiilor (online, telefonic etc.). Altă schimbare majoră este eliminarea locului sau a locurilor convenite de părți pentru desfășurarea telemuncii ca element specific al contractului de telemuncă. Aceste modificări legislative vin în sprijinul atât al angajaţilor, cât şi al angajatorilor  flexibilizând şi simplificând relaţiile de muncă ca astfel să se creeze condiţiile pentru dezvoltarea mediului de afaceri, concomitent cu asigurarea nivelului de protecţie a salariaţilor.

Leave a Comment