Consiliul Judeţean bate palma cu firmele sălăjene pentru dezvoltarea învăţământului profesional

Administraţia judeţeană va încheia un acord cu mai mulţi agenţi economici din judeţ, cu asociaţii ale oamenilor de afaceri, primării şi alte instituţii din judeţ pentru dezvoltarea formărilor tehnice şi profesionale în sectorul industrial din judeţul Sălaj.

„Judeţul Sălaj beneficiază de prezenţa unui importan număr de companii cu activitate în sectorul industrial, companii care contribuie semnificativ la economia judeţului în ansamblul său, dar şi la ocuparea forţei de muncă la nivelul judeţului. Pe de altă parte, pentru crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea economică, dar şi ca vector al coeziunii sociale, atât pe termen scurt, cât şi pentru asigurarea unei predictibilităţi pe termen mediu şi lung, o importanţă deosebită trebuie acordată investiţiei în dezvoltarea resurselor umane şi a celei în educaţie”, susţine preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc.

Potrivit acestuia, pentru a răspunde nevoilor mediului de afaceri din judeţ în ceea ce priveşte resursele forţei de muncă disponibile şi corect calificate a fost lansat „Proiectul de sprijin pentru o formare tehnică şi calificată în judeţul Sălaj” 2017-2020.
Demersul îşi propune stabilirea unei cooperări între părţi în vederea realizării unei serii de acţiuni în vederea dezvoltării formărilor profesionale tehnice iniţiale şi continue în sectorul industrial în unităţile şcolare sălăjene, pentru a răspunde mai bine nevoii reţelei de companii din judeţ, într-o abordare globală care să includă toţi partenerii interesaţi de dezvoltarea Sălajului. Totul, în vederea creşterii numărului de elevi din filierele profesionale şi tehnice din cadrul şcolilor implicate în proiect – Colegiu Tehnic „Alesandru Papiu Ilaria”, Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău şi Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou – vor fi înfiinţate clase de învăţământ profesional dual – minim o clasă pe an şcolar. Tot până în 2020 vor fi cooptate în proiect şi alte unităţi de învăţământ.
Printre partenerii proiectului de numără Ambasada Franţei la Bucureşti, companiile Michelin, Silcar Prod, Electro Grup, administraţiile din Zalău şi Jibou, Clubul Oamenilor de Afaceri Silvania sau AJOFM Sălaj.

În vederea realizării obiectivelor propuse, vor fi organizate campanii de informare cu privire la meseriile industriale, zile ale porţilor deschise în cadrul firmelor, vizite la companii pentru elevii din ciclul primar şi gimnazial, va fi realizată o platformă electronică şi a unui catalog de orientare judeţeană.

Alte articole

Leave a Comment