COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 11.02.2020

Privind demararea proiectului

„Construire grădiniță cu program prelungit pentru trei grupe în localitatea Borla, comuna Bocșa, județul Sălaj”

 

 Beneficiarul Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BOCȘA implementează proiectul cu titlul „Construire grădiniță cu program prelungit pentru trei grupe în localitatea Borla, comuna Bocșa, județul Sălaj”, al cărui cod MySMIS este 124334, în perioada 21.05.2018 – 30.04.2022.

 Acest proiect a obținut finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar

 AUTORITATEA DE MANAGEMENT este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar ORGANISMUL INTERMEDIAR: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

 VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI este de 1.909.482,00 lei, din care VALOAREA FINANŢĂRII NERAMBURSABILE: 1.540.588,23 lei.

 Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii educaționale preșcolare la nivelul comunei Bocșa prin construirea unei grădinițe cu program prelungit pentru trei grupe, în vederea creșterii gradului de participare la învățământul preșcolar. Obiectivul general al proiectului va putea fi atins doar prin realizarea următoarelor obiective specifice:

  • Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru 44 de copii preșcolari din Comuna Bocșa, județul Sălaj;
  • Construirea și dotarea unei grădinițe cu program prelungit pentru trei grupe, în Comuna Bocșa, județul Sălaj.

Datele de contact ale beneficiarului:

Comuna Bocșa, strada Principală nr. 23, judeţul Sălaj,

Tel: 0260.623.682, Fax: 0264.439.222 Email: primariabocsasj@yahoo.com

Persoană de contact: Demyen Istvan

Tel: 0745.572.083, Fax: 0260.623.682, Email: demyenistvan@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment