Comunicat de presă

                                           Data: 18 noiembrie 2019

Anunț de final de  proiect

“MODERNIZARE TIPOGRAFIA COLOR PRINT 2.0”

Beneficiarul  S.C. COLOR PRINT S.R.L.  anunta finalizarea activitatilor proiectului: MODERNIZARE TIPOGRAFIA COLOR PRINT 2.0,  cod SMIS   116677,  finantat prin programul  : Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii – Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, derulat incepand cu data  01.11.2018, in localitatea Zalau,  judetul Salaj, in baza contractului de finantare nr. 3408/01.11.2018.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului , sunt concretizate in primul rand in Echipamente  noi si performante concretizate in :  Masina de tiparit digitala si Software optimizare si legatura cu magazinul online.  Pentru eficientizarea iluminatului in spatiile de prodictie s-au achizitionat un numar de 4 buc panouri led .  Pentru a fi asigurata apa calda din surse regenerabile s-a achizitionat un sistem de panouri solare.

De asemenea, pentru eficientizarea procesului de productie si prezentarea produselor oferite s-a creat o pagina web-magazin online.

Managementul proiectului a fost asigurat prin achizitionarea de servicii de consultanta specilizate.

Pentru a fi asigurata calitatea pe tot parcursul procesului de productie, s-a implementat sistemul de management a calitatii, iar pentru certificarea serviciului de tiparire digital, s-au achizitionat servicii de consultanta specializate.

Pentru a fi cunoscute pe piata internationala, produsele si serviciile oferite de S.C. COLOR PRINT S.R.L., s-au achizitionat servicii de intenationalizare (participare la targ de profil)

Ca urmare a  achizitiilor efectuate, si implicit a modernizarii procesului de productie, a fost creat  1 loc nou de munca ocupat de persoane din categoriile defavorizate.

Datorita retehnologizarii societatii, capacitatea de productie va fi superioara, vor creste contributiile firmei la bugetul local (impozite) si la bugetul de stat (contributii angajati),  si se va reduce gradul de poluare.

In desfasurarea activitatii sale, societatea COLOR PRINT S.R.L. , va promova principiile privind egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate, utilizarea eficienta a resurselor.

Proiectul “ MODERNIZARE TIPOGRAFIA COLOR PRINT 2.0” a vut ca si obiectiv general:  EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A  INTREPRINDERII COLOR PRINT SRL.

Valoarea totală a proiectului : de  4,749,455.83 lei lei

Valoare finantare nerambursabila: 3,995,954.42 lei, din care FEDR 2,415,544.67 lei

 

S.C. COLOR PRINT S.R.L.

Date de contact:

Persoana de contact : ISTVAN MAJOR -administrator

Telefon: 0744664419

E-mail : colorprint.zalau@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment