COMUNICAT DE PRESĂ

Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă – Zalău 2023

                                                                                                                                                             Data 17.10.2019

În data de 1 iulie 2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă – Zalău 2023”, cod SMIS 124166. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.
Proiectul se referă la două investiții: ”Trotuare și pistă de biciclete bdul. Mihai Viteazu”, respectiv ”Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Simion Bărnuțiu – Voievod Gelu”. Durata implementării proiectului este între 1 octombrie 2016 și 31 august 2023, perioadă ce include pregătirea documentelor necesare obținerii finanțării, depunerea cererii și evaluarea acesteia, semnarea contractului de finanțare, derularea lucrărilor și a altor activități relevante. Valoarea totală a proiectului este de 59.711.886,48 lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 47.436.019,28 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 7.254.920,58 lei, iar contribuția de la bugetul local este de 5.020.946,62 lei.
Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Zalău prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Zalău, până la finele anului 2023. Printre rezultatele așteptate se numără 1,4 km de bandă dedicată transportului public în comun; 2,185 km infrastructură rutieră reabilitată utilizată de transportul public în comun (fără banda dedicată); 8,735 km trotuare modernizate/ extinse; 8,735 km pistă de bicicletă construită; creșterea numărului de bicicliști cu până la 50% în ultimul an al perioadei de durabilitate (ca valoare anuală a deplasărilor); creșterea numărului de pietoni cu până la 11,3% în ultimul an al perioadei de durabilitate (ca valoare anuală a deplasărilor); creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători modernizate cu până la 40% în ultimul an al perioadei de durabilitate (ca valoare medie anuală a deplasărilor); scăderea gazelor cu efect de seră cu până la 446,10 tCO2/an în ultimul an al perioadei de durabilitate.
Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Angelica Pop, manager de proiect, popangelica@zalausj.ro și Breban Diana, purtător de cuvânt, brebandiana@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

 

Alte articole

Leave a Comment