Comunicat de presă

Data:  21.06.2019

Proiect

”Calitate, eficienţă şi performanţă a managementului la nivelul UAT Municipiul Zalău”

 

Municipiul Zalău, în calitate de beneficiar, a implementat în perioada 27.03.2018 – 27.06.2019 proiectul ”Calitate, eficienţă şi performanţă a managementului la nivelul UAT Municipiului Zalău”, cod SIPOCA/SMIS 2014+ 102/121536, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiectiv specific 2.1 Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientative de către beneficiar în concordanţă cu Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020.

 

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătăţirea performanţei organizaţionale la nivelul UAT Municipiul Zalău prin implementarea instrumentului de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituţiilor administraţiei publice, CAF, la nivelul Primăriei Municipiului Zalău şi structurilor subordonate Consiliului Local Zalău (Poliţia Locală Zalău şi Direcţia de Asistenţă Socială Zalău).

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Dezvoltarea capacităţii personalului de a implementa și îmbunătăţi un instrument unitar de management al calităţii şi performanţei cu scop de creştere a eficienţei serviciilor oferite de către administraţia publică prin instruirea unui număr de 109 angajaţi de la nivelul Primăriei Municipiului Zalău şi structurilor subordonate Consiliului Local (Poliţia Locală Zalău şi Direcţia de Asistenţă Socială Zalău) care vor urma programe de formare/instruire în domenii specifice;
  2. Asigurarea vizibilităţii şi promovarea proiectului şi a finanţatorului;
  3. Promovarea principiilor orizontale.

 

În cadrul proiectului derulat de Municipiul Zalău, s-au obţinut următoarele rezultate:

  1. Sistem de management al calităţii, eficienţei și performanţei corelat cu planuri de acţiune în etape, implementate la nivelul Primăriei Municipiului Zalău şi structurilor subordonate Consiliului Local Zalău (Poliţia Locală Zalău şi Direcţia de Asistenţă Socială Zalău);
  2. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a abilităţilor personalului din cadrul Primăriei Municipiului Zalău şi structurilor subordonate Consiliului Local Zalău (Poliţia Locală Zalău şi Direcţia de Asistenţă Socială Zalău) în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific – 109 persoane/personal din UAT Municipiului Zalău (Primăria Municipiului Zalău, Poliţia Locală Zalău şi Direcţia de Asistenţă Socială Zalău) care vor participa la două cursuri de formare/instruire în domeniul performanţei în administraţia publică şi evaluarea şi monitorizarea CAF, precum şi alte acţiuni ce au legătură cu administrarea CAF.

Grupul ţintă

Grupul ţintă este alcătuit din 109 persoane, angajaţi ai Primăriei municipiului Zalău, Poliţiei Locale Zalău şi ai Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău, astfel:

  1. personal din cadrul Primăriei municipiului Zalău, funcţii de conducere şi de execuţie – 66 persoane;
  2. personal din cadrul Poliţiei Locale Zalău, funcţii de conducere şi de execuţie – 22 persoane;
  3. personal din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău, funcţii de conducere şi de execuţie – 21 persoane.

 

Domeniile de formare/instruire au fost următoarele: Evaluarea şi monitorizarea sistemului de management al calităţii şi Performanţă în administraţia publică.

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 405.832,54 lei cu TVA din care:

– 344.957,66 lei cu TVA – finanţare din Fondul Social European (FSE)

– 52.758,23 lei cu TVA – finanţare din Bugetul Naţional de Stat (BN)

– 8.116,65 lei cu TVA – finanţare din Fonduri proprii

 

Durata proiectului: 15 luni de la semnarea Contractului de Finanţare

Data de începere a proiectului: 27.03.2018

Data finalizării: 27.06.2019

Date de contact:

Manager de proiect: Onuţan Mihaela

onutanmihaela@zalausj.ro

www.zalausj.ro

Telefon: 0260/610550

Fax: 0260/661869

Leave a Comment