Comunicat de presă

Data: 27.05.2019

Creşa “MESEŞ” Zalău – un proiect pentru dezvoltarea infrastructurii de educaţie în învăţământul antepreşcolar

În data de 19.03.2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare nr. 4059 pentru proiectul ”Grădiniță cu program prelungit și creșă, cartier Meseș, str. Alexandru Lăpușneanu din municipiul Zalău – etapa I creșa”, Cod SMIS Proiect: 122270. Finanțarea este asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020: Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritate de investiții 4.4. Investițiile în educație în formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de educaţie și formare în contextul demersurilor efectuate de autorităţile locale în vederea asigurării accesului la educaţie timpurie.
Implementarea proiectului şi atingerea obiectivului general propus vor conduce la creşterea calităţii infrastructurii de educaţie la nivelul municipiului Zalău, fapt ce va contribui la favorizarea accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă .
Rezultatele vizate de proiect sunt: dezvoltarea infrastructurii de educaţie în învăţământul antepreşcolar prin construirea unei creşe noi în municipiul Zalău cu o capacitate de 55 de locuri şi sprijinirea participării părinţilor, care au în întreţinere copii de vârstă antepreşcolară, pe piaţa forţei de muncă.
Durata implementării proiectului este de 21 de luni de la semnarea contractului de finanțare (termenul limită fiind 30.11.2020), din care 12 luni reprezintă perioada de execuție a lucrărilor.
Valoarea totală a cererii de finanțare este de 4.914.953,84 lei, din care valoarea de 1.671.831,89 lei este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 255.691,94 lei reprezintă contribuția bugetului național, iar 2.987.430,01 lei reprezintă contribuția locală.
Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Pop Angelica, manager de proiect, popangelica@zalausj.ro și Cecilia Crișan, purtător de cuvânt, crisancecilia@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

 

Leave a Comment