COMUNICAT DE PRESĂ

Data      14 martie 2019

 

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII – O ȘANSĂ PENTRU VIITOR

 

În data de 31 ianuarie 2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Amenajare Centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinației punctului termic P.T.17”, cod Mysmis 122268. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea  dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane si rurale. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

 

Durata implementării proiectului este de 20 luni de la data semnării contractului de finanțare, din care 12 luni reprezintă perioada de execuție a lucrărilor. Valoarea totală a proiectului este de 3.347.797,30 lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.845.627,70 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 435.213,66 lei, iar contribuția de la bugetul local este de 66.955,94 lei.

 

Obiectivul proiectului este crearea unui centru de zi pentru copii prin reabilitarea și consolidarea unui punct termic, situat pe Aleea Torentului, și îmbunătățirea infrastructurii și a condițiilor de derulare a activităților cultural – recreative, după finalizarea orelor de școală, pentru max. 100 copii/zi, din care aprox. 50 provin din comunitatea urbană marginalizată, identificată în cadrul Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate al Băncii Mondiale. Prin centrul de zi vor fi oferite servicii sociale copiilor provenind din grupuri defavorizate, precum și familiilor acestora, scopul proiectului fiind de a reduce numărul persoanelor din comunitățile urbane marginalizate.

 

Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Ramona Butcovan, manager de proiect, rbutcovan@zalausj.ro, și Cecilia Crișan, purtător de cuvânt, crisancecilia@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Leave a Comment