Comunicat de presă

Data: 15 FEBRUARIE 2019

 

Anunț de final de  proiect

“ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREA FIRMEI ETA TRANS CONCRET S.R.L.”

 

Beneficiarul  S.C. ETA TRANS CONCRET S.R.L.  anunta finalizarea activitatilor proiectului: ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREA FIRMEI ETA TRANS CONCRET S.R.L.,  cod SMIS   105289 finantat prin :Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, derulat incepand cu data  01.09.2016, in localitatea Zalau, strada Gheorghe Doja, nr. 157, judetul Salaj, in baza contractului de finantare nr. 1698/13.04.2018.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului , sunt concretizate in primul rand in utilajele noi si performante : un excavator pe senile , un mai compactor, o statie mobila de incarcare  si un miniexcavator pe senile,  ce vor fi utilizate in activitatea de  pentru executarea de lucrari de pregatire a terenului.

Ca urmare a  achizitionarii noilor utilaje, au fost create 5 locuri noi de munca ,  din care unul ocupat de personae din categoriile defavorizate.

Datorita noii activitati a societatii, s-au creat 5 locuri noi de munca, vor creste contributiile firmei la bugetul local (impozite utilaje) si la bugetul de stat (contributii angajati), se va reduce gradul de poluare.

In desfasurarea activitatii sale, societatea Eta Trans Concret S.R.L. , va promova principiile privind egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate, utilizarea eficienta a resurselor

 

Proiectul “ ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREA FIRMEI ETA TRANS CONCRET S.R.L” a vut ca si obiectiv general:  Creșterea competitivității microîntreprinderii S.C. ETA TRANS CONCRET S.R.L., prin introducerea in nomenclatorul activitatilor autorizate , si pe cel de Lucrari de pregatire a terenului.

Valoarea totală a proiectului : 1289788.64 lei

Valoare finantare nerambursabila : 864344.23 lei, din care FEDR 734692.60 lei

Date de contact :

Persoana de contact : ILEA CARMEN -administrator

Telefon: 0744693536

E-mail : eta.trans.concret@gmail.com

 

S.C. ETA TRANS CONCRET S.R.L. 

Leave a Comment