Comunicat de presă

Data: 23 Ianuarie.2019

ANUNT DE FINALIZARE A PROIECTULUI

SC DIANDRA IMAGES SRL, cu sediul în Oras Simleu Silvaniei, Str. Partizanilor, nr. 1/A, Judet Salaj, Romania, a derulat, începând cu data de 05.03.2018 si avand ca termen de finalizare data de 31.01.2019, proiectul „ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA SC DIANDRA IMAGES SRL”, cod SMIS 107374, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1340 / 05.03.2018.
Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi
intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Valoarea totală a proiectului este de 1.310.214,38 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 873.215,49 lei din care valoare eligibila nerambursabila din FEDR este 742.233,17 lei iar valoare eligibila nerambursabila din bugetul national este 130.982,32 lei.
Obiectivul general al proiectului este acela de a creste competitivitatea societatii prin achizitia de echipamente
noi si moderne.
Rezultatele proiectului sunt: achizitionarea urmatoarelor echipamente: printer digital, echipament destinat printurilor publicitare de mari dimensiuni, echipament productie litere si logo-uri volumetrice, printer flatbed (plan) cu cerneala UV.
Impactul proiectului la nivelul Orasului Simleu Silvaniei, Judetul Salaj, Regiunea Nord-Vest este: crearea si mentinerea de noi locuri de munca care sa dezvolte si sa extinda capacitatea de productie a societatii,reusindu-se crearea a 5 noi locuri de munca precum si sa automatizeze principalele procese tehnologice caresa duca la cresterea cifrei de afaceri.

SC DIANDRA IMAGES SRL

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Diana Georgiana POP
Funcţie: Administrator
Tel. 0747 966 646, e-mail: contact@diandraimages.ro

 

Leave a Comment