Comunicat de presa

Zalau, 29 Octombrie 2018

 Semnarea contractului de finantare si  demararea activitatilor din cadrul proiectului

 

S.C. BIO-LAB S.R.L, in calitate de beneficiar, a semnat in data de 03.10.2018 contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in calitate de Organism Intermediar.

Obiectul contractului il constituie acordarea unei finantari nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru implementarea proiectului „Cresterea competitivitatii firmei BIO-LAB SRL Zalau pe piata serviciilor medicale”, cod SMIS 2014+:112253

 

Proiectul este  finantat  din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si de la bugetul de stat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de Investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

 

Valoarea totala a proiectului este de 2.126.097,19 lei din care:

  • valoarea totala eligibila este de 2.126.097,19 lei;
  • valoarea eligibila nerambursabila este de 1.515.556,23 lei (din care FEDR 1.288.222,80 lei, buget national 227.333,43 lei);
  • valoarea cofinantarii eligibile a benenficiarului este de 610.540,96 lei;
  • valoare neeligibila, inclusiv TVA neeligibila este de 0 lei.

 

Obiectivul general principal al proiectului: Dezvoltarea si cresterea competitivitatii firmei BIO-LAB SRL Zalau pe piata serviciilor medicale prin diversificarea gamei de servicii medicale prestate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Diversificarea serviciilor de investigatii medicale paraclinice prestate de catre beneficiarul SC BIO-LAB SRL prin crearea unui departament de servicii de imagistica medicala pentru diagnosticarea si stadializarea afectiunilor oncologice sau a altor afectiuni detectabile prin imagistica medicala.
  2. Dotarea clinicii cu echipamente si software de ultima generatie si eficiente energetic pentru prestarea serviciilor de imagistica medicala
  3. Certificarea sistemului de management al calitatii si de mediu precum si a serviciilor/proceselor din cadrul departamentului de imagistica medicala

 

Perioada de implementare a proiectului este de 44 luni, respectiv intre data 06.02.2017 si data 30.09.2020.

 

Locul de implementare a proiectului: Mun. Zalau, Strada Simion Barnutiu, nr. 23B, jud. Salaj

 

 

S.C. BIO-LAB SRL

Date de contact:

Reprezentant legal, Groza Lucian

Telefon: 0740028000, email: groza_luc@yahoo.com

 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională

Investim în viitorul tău! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operaţional Regional.

Alte articole

Leave a Comment