Bani pentru micii intreprinzători: ajutor de două sute de mii de euro începând din primăvară

Fondurile europene de până la 200.000 de euro pentru afacerile mici, fără să fie nevoie de cofinanţare proprie din partea antreprenorilor, urmează să fie deschise estimativ în februarie. În aceste proiecte, cheltuiala microintreprinderii cu TVA va fi eligibilă, dacă va fi nedeductibilă. “Prioritatea de investiţie 2.1.” a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, care oferă ajutoare de minimis de până la 200.000 de euro cu fonduri europene urmează să fie deschisă printr-un apel de proiecte estimativ în cursul lunii februarie 2016. Ghidul solicitantului care va conţine şi conditiile specifice pentru aceasta linie de finanţare, în forma consolidată, va fi publicat până la finalul lunii ianuarie, au comunicat oficialii  Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).  Această linie de finanţare ar fi trebuit să se deschidă încă de anul trecut, când, tot estimativ, s-au vehiculat mai multe perioade, fie în vara, fie în toamna anului 2015. Prin urmare, până la publicarea efectivă a “Ghidului solicitantului” nu se cunoaşte nici acum o dată certă de lansare a apelului de proiecte însă surse neoficiale spun că startul va fi dat în primăvara acestui an.

 Microintreprinderile vor primi până la 200.000 de euro, cu zero contribuţie proprie

Noua linie de finanţare va oferi intreprinderilor mici ajutoare de minimis de maximum 200.000 de euro, pentru investiţii. Intensitatea finanţării este de 100 la sută, ceea ce înseamnă că nu va fi necesar ca firmele să contribuie cu bani proprii la investiţie. “Contribuţia programului la finanţarea unei investiţii este de maximum 100 la sută din valoarea eligibilă a investiţiei, în limita de minimis – valoarea maximă a ajutorului ce poate fi acordată unei intreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi (ultimii doi ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro” – a precizat Autoritatea de management POR, în consultarea publică pentru viitoarea linie de finanţare.

Condiţii de eligibilitate

Pentru acest program, eligibile vor fi doar microintreprinderile, adică acele intreprinderi care au cel mult nouă angajaţi şi realizează o cifra de afaceri anuală netă sau deţin active totale de maximum două milioane de euro. În plus, beneficiarii trebuie să întrunească o serie de condiţii suplimentare de eligibilitate, cumulate. Să aibă vechime de cel puţin un an fiscal integral, să fie societate comercială sau societate cooperativă (SRL, cooperative etc). Sunt excluse aşadar PFA-urile, de exemplu. Să aibă cel putin un angajat (şi cel mult 9). Această condiţie a fost însă revizuită in urma consultărilor, prevederile finale referitoare la numărul de angajaţi urmând să fie publicate în Ghidul solicitantului – forma consolidată. Unde şi în ce va putea antreprenorul să investeasca banii europeni. Vor fi excluse de la finanţarea prin această linie microintreprinderile din regiunea Bucureşti-Ilfov, care este considerată ca fiind mai dezvoltată. Astfel, antreprenorii din Capitală şi judetul Ilfov sunt îndemnati sa folosească instrumentele financiare europene, cum sunt garanţiile europene, la contractarea de credite bancare. Vor fi finanţate doar afacerile din mediul urban: oraşele şi municipiile din România, precum şi satele care din punct de vedere administrativ – teritorial aparţin de oraşe, şi nu de comune. Spaţiul destinat implementării proiectului trebuie să fie situat în mediul urban, în cadrul regiunii de dezvoltare în care se depune cererea de finanţare. Ca domeniu de activitate, principala activitate sprijinită prin intermediul acestei priorităţi de investiţie vizează Construcţia / modernizarea şi extinderea spaţiului de producţie / servicii microintreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale. Lista activităţilor eligibile (clasele CAEN) a fost publicată împreună cu ghidul consultativ. Prin POR 2014-2020 vor fi finanţate doar activităţile care se regăsesc în domeniile identificate de către Strategia Naţională de Competitivitate, precum şi cele care se regăsesc în Planurile de Dezvoltare Regională. Totodată, în urma negocierilor cu Comisia Europeană pentru aprobarea POR, au fost stabilite complementarităţile pe anumite activităţi/domenii cu alte programe finanţate din diferite fonduri europene, pentru a evita dubla finanţare, ceea ce a avut ca efect eliminarea unor domenii de activitate cum ar fi agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura, procesarea alimentelor si a bauturilor, etc. La momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aibă deja domeniul de activitate vizat de investiţie, autorizat la sediul identificat ca loc de implementare a proiectului. O singură activitate se finanţează, iar această activitate poate fi prinicipală sau secundară.

TVA-ul va putea fi decontat

Un aspect important al acestei scheme de finanţare este legată de eligibilitatea taxei pe valoare adaugată. Potrivit AMPOR, antreprenorii vor putea deconta din bani europeni cheltuiala cu taxa pe valoare adaugată la investiţii, dar numai în cazul în care aceasta este nedeductibilă. Este eligibilă doar TVA nedeductibilă, potrivit legii. Contribuţia programului la finanţarea unei investiţii este de maximum 100 la sută din valoarea eligibilă a investiţiei, în limita de minimis. Valoarea eligibilă cuprinde şi TVA nerecuperabilă, conform legii (cheltuială eligibilă). O altă chestiune este legată de durata maximă de implementare a proiectelor. Aceasta va fi stabilită în funcţie de aprobarea schemei ajutorului de minimis.

Alte articole

Leave a Comment